fot. flickr.com

Pakiet Przyjazne Prawo trafi do sejmowej komisji  

Pakiet Przyjazne Prawo zawierający ułatwienia dla biznesu został skierowany do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Propozycje zmian w ponad sześćdziesięciu ustawach przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

Pakiet Przyjazne Prawo odnosi się do wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, po usługi płatnicze. Jego głównym założeniem jest wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi.

Propozycja ta – jak tłumaczy resort – polega na odejściu od restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od importu, czyli 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej i powszechnym wprowadzeniu rozliczenia na zasadach ogólnych. Kolejne rozwiązanie to prawo do popełnienia błędu.

Ta nowa instytucja w polskim systemie prawnym opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej „charakter nieintencjonalnych omyłek”.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśniło, że przedsiębiorca, osoba fizyczna, gdy popełni błąd będzie musiała oczywiście usunąć naruszenie, ale nie otrzyma za nie kary, a jedynie pouczenie. Prawo do błędu ma dotyczyć tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  z sektora mikro, małych i średnich firm. Ma obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Kolejne założenia pakietu to m.in.: ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji oraz ułatwienia dla rzemiosła, takie jak umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

TV Trwam News/RIRM

drukuj