P. Andrzejewski: Chcemy przywrócić zasadę sprawiedliwości i ukrócić patologie

Chcemy przywrócić zasadę sprawiedliwości i ukrócić patologie – tak o powstającej ustawie, kompleksowo rozwiązującej problem warszawskich reprywatyzacji mówi mec. Piotr Andrzejewski, współautor projektu.

Chodzi o ustawę o świadczeniach restytucyjnych i prawach osób trzecich za wywłaszczone nieruchomości.

Projekt, jak wskazuje członek Trybunału Stanu, mec. Piotr Andrzejewski, będzie miał zastosowanie dla tych, którzy faktycznie zostali wywłaszczeni. Dotyczy to roszczeń zastępczych, kompensacyjnych i restytucyjnych.

– Prawa kompensacyjne będą dotyczyły bonów na mienie zamienne, ewentualne, które utworzy się z puli miasta i województwa mazowieckiego. Dobrze by służyła temu ustawa metropolitarna. Druga kwestia to sprawa tych, którzy mają szczególny sentyment rodzinny, do tych nieruchomości, to tam mogliby uzyskać same budynki czy te nieruchomości, natomiast z zagwarantowaniem praw osób trzecich. Polegałoby to na tym, że osoba, która odzyskuje, nawet z lokatorami, nieruchomość jest zobowiązana do czasu wykwaterowania przez miasto tych lokatorów respektować ich prawa – mówi mecenas Piotr Andrzejewski.

W zwróconych i zamieszkałych nieruchomościach obowiązywać ma czynsz regulowany.  Koszty stale pokrywać mają tu lokatorzy. Zysk z czynszu, którzy otrzymywać mają właściciele, ustalać ma z kolei Rada Warszawy.

Ustawa nie znajdzie zastosowania w przypadku osób prawnych i nabywców roszczeń, a także w przypadku, kiedy roszczenia zostały już zrealizowane w ramach dotychczas obowiązujących procedur.

Wniesione na podstawie ustawy powództwa mają być zwolnienie z kosztów.

RIRM

drukuj