fot. PAP

Oświatowa „Solidarność” zapowiada kolejny protest

Na dziewiątego grudnia Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wraz ze środowiskiem oświatowym zapowiada akcję protestacyjną przed kancelarią premier Ewy Kopacz.

Jest to reakcja związku w obliczu negatywnej odpowiedzi rządu na postulat dziewięcioprocentowej podwyżki dla pracowników placówek szkolnych oraz sfery budżetowej w 2015 roku.

Chcemy również pokazać swój sprzeciw wobec niezwykle trudnych warunków pracy polskich nauczycieli – powiedział Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty. Jak dodaje, chodzi m.in. o nakładanie na nich zbyt wielu obowiązków.

– Wystąpiliśmy do rządu o waloryzację płac. Czekaliśmy, ale pani minister powiedziała, że nie ma na to wpływu. Postanowiliśmy zaprotestować przeciwko takiej sytuacji i dokładnie wtedy, kiedy pani premier będzie miała posiedzenie rządu, przyjedziemy wyartykułować swoje niezadowolenie. Jesteśmy świadkami tzw. cichej prywatyzacji oświaty i edukacji za budżetowe pieniądze. Idziemy w kierunku placówek oświatowych, które mają przynosić zysk – zauważył Ryszard Proksa.

Polscy nauczyciele należą do najlepiej wykształconych i najsłabiej opłacanych w Unii Europejskiej.

Związkowcy podkreślają, że brak podwyżek spowoduje realny spadek wartości wynagrodzenia nauczycieli do poziomu z roku 2007.

RIRM

drukuj