fot. flickr.com

Kancelaria Sejmu wspiera śmieciowy rynek pracy

NSZZ „Solidarność” żąda natychmiastowej reakcji. Chodzi o ogłoszony przez Kancelarię Sejmu przetarg na „Usługę całorocznego utrzymania porządku na obszarach utwardzonych oraz całorocznego utrzymania i pielęgnacji zieleni”.

Urzędnicy nie skorzystali w nim z przepisów nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych uchwalonych w zeszłym roku. Dzięki nim m.in. przy robotach budowlanych i usługach, wykonawca lub podwykonawca zamówienia powinni zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.

Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” przypomina, że Solidarność, razem z innymi partnerami społecznymi, wywalczyła ten przepis, a teraz okazuje się, że nie zawsze jest on stosowany.

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski w ogłoszonym przetargu na „Usługę całorocznego utrzymania porządku”, zapomniał, że od zeszłego roku obowiązują nowe przepisy i w tych zamówieniach musi być uwzględniona tzw. klauzula społeczna, dzięki której zatrudniani pracownicy pracują w lepszych warunkach. Piotr Duda wprost nazwał to skandalem. Zaznaczył, że Sejm, który tworzy prawo, który przyjmuje prawo później go nie stosuje – zaznacza Majchrowicz.

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w piśmie kierowanym do Marszałka Sejmu, zapowiada, że związek będzie na bieżąco monitorować sposób przeprowadzania i rozstrzygania przetargów publicznych pod kontem stosowania klauzul społecznych. Zapowiada też, że będzie piętnować i nagłaśniać każdy przypadek, gdzie publiczne pieniądze będą wspierały śmieciowy rynek pracy.

RIRM

drukuj