Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W Warszawie zbierze się dziś Rada Dialogu Społecznego. Na plenarnym posiedzeniu uczestnicy mają przyjąć opinię o rządowym projekcie dotyczącym ustalenia minimalnej płacy godzinowej oraz zadecydować o zajęciu się projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Poza tym zaplanowane jest wystąpienie ministra rozwoju Mateusza Morawickiego, który przedstawi informacje dotyczące planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Mateusz Szymański, sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego z ramienia NSZZ „Solidarność”, podkreśla, że spotkanie będzie również miało charakter organizacyjny.

– Planujemy podjąć kilka uchwał organizacyjnych, m.in. dotyczących opiniowania aktów prawnych, a także uchwałę w sprawie powoływania zespołów branżowych. Jutro zostanie wskazany, rekomendowany dla ministra pracy dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego. Dla nas to bardzo ważna sprawa, ponieważ Biuro cały czas się tworzy. Planowane jest podjęcie dwóch uchwał merytorycznych. Jedna z nich dotyczy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oprócz tego przygotowany został projekt uchwały strony pracowników i pracodawców Rady w sprawie hutnictwa – powiedział Mateusz Szymański.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Dialogu Społecznego ma również zatwierdzić sprawozdanie za pierwszy okres swojej działalności.

Powołana 22 października 2015r. Rada zastąpiła Komisję Trójstronną i składa się z 62 osób, m.in. reprezentujących związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz rząd. Poza tym zasiadają w niej przedstawiciele prezydenta oraz prezesi Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.

RIRM

drukuj