(fot. PAP)

Oświatowa Solidarność zaostrza protest

Oświatowa Solidarność zaostrza dziś protest związany z projektowanymi zmianami w prawie oświatowym. Związkowcy krytykują propozycje MEN zawarte w projektach nowelizacji ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.

Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, podkreśla że rząd wydał przyzwolenie na prywatyzację oświaty.

– Przy okazji tak zwanej zmiany ustawy rekrutacyjnej (wyrok ze stycznia 2013 roku), rząd nieoczekiwanie dla nas wprowadził dodatkowe zmiany. Nie tylko te, które nakazywał Trybunał, ale po cichutku wprowadził prywatyzację oświaty, czyli zezwolenie prowadzenia placówek oświatowych przez wszystkie podmioty gospodarcze, oprócz Jednostek Samorządu Terytorialnego. To jest to czego się baliśmy, cały czas przestrzegaliśmy, że wszystko dąży ku prywatyzacji oświaty. I stało się – powiedział Ryszard Proksa.

Ryszard Proksa akcentuje, że związkowcy domagają się rozmów z rządem jednak na razie nie ma ku temu żadnych oznak.

– Dlatego Solidarność zaostrza protest, w tym sensie, że wywieszamy flagi. Robimy tzw. akcję informacyjną w stosunku do wszystkich posłów. Równolegle zaczniemy wchodzenie w procedurę strajkową, czyli wchodzenie w spory zbiorowe tak jak ustawa przewiduje. W każdym bądź razie nie wierzymy temu rządowi. Pani minister w swoim expose nic tak naprawdę nie powiedziała. Czekamy, być może będzie chciała się z nami spotkać; wtedy porozmawiamy. Póki co straciliśmy nadzieję. Zmiana samego ministra to jest tak jak zmiana kapelusza – powiedział Ryszard Proksa.

Tymczasem jutro z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają się spotkać członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. W sobotę pod hasłem „Dość Tego” zorganizowali oni demonstrację w Warszawie przeciwko zmianom w oświacie.

RIRM

drukuj