Oświadczenie AKO po skandalicznym zachowaniu tzw. KOD-u

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wystosował do prezydenta Andrzeja Dudy oświadczenie w związku z zakłóceniem uroczystości 60-lecia Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Członkowie organizacji zwracają uwagę na skandaliczne zachowanie tzw. Komitetu Obrony Demokracji.

Czerwiec 1956 roku jest dla Poznaniaków powodem do dumy i chwały. Dokładnie 60 lat temu rozpoczął się wielki wolnościowy zryw poznańskich robotników, którzy w okresie stalinowskiej dyktatury w Polsce zaprotestowali przeciwko nieludzkim warunkom bytowania i pracy, poniżaniu ludzkiej godności oraz kłamstwu w życiu publicznym i politycznym.

Bunt ten został brutalnie i krwawo stłumiony, zginęło prawo 60 osób, około tysiąca zostało rannych, setki skazano, a prześladowania uczestników trwały aż do 1989 r. Co roku kolejne rocznice tragicznego wydarzenia obchodzone są z wielką godnością. Członkowie AKO zwracają uwagę, że dotąd uroczystości przebiegały spokojnie i refleksyjnie, natomiast tegoroczne miały spowodować podziały między mieszkańcami Poznania.

„Prezydent Poznania postanowił wykorzystać rocznicowe obchody Poznańskiego Czerwca 56 do bieżącej gry politycznej, do promowania KOD-u. Pod pozorem niezgody na treść Apelu pamięci, w którym od października 2015 roku w ramach nowej polityki historycznej zawsze jest przywoływana pamięć o osobach, które zginęły w służbie Ojczyzny w Smoleńsku – uniemożliwił udział asysty wojskowej podczas głównych uroczystości pod Pomnikiem Poznańskich Krzyży. Dodatkowo wywołując szkodliwe napięcie i podziały w społeczeństwie Poznania” – czytamy w oświadczeniu.

Obchody Czerwca 1956 zakłócali zwolennicy tzw. Komitetu Obrony Demokracji, którzy przybyli na uroczystości.

„Bez uzgodnienia z innymi współorganizatorami uroczystości w ostatniej chwili zaprosił [prezydent Poznania] na główne uroczystości byłego prezydenta Lecha Wałęsę, organizując przy tej okazji masową akcję protestacyjną tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Ci specjalnie zwołani „demokraci” zakłócali atmosferę uroczystości. Wznoszonymi okrzykami i podnoszonym tumultem próbowali zamienić podniosłą uroczystość dedykowaną odważnym bohaterom sprzed 60 lat – w polityczną demonstrację skierowaną przeciwko demokratycznie wybranym władzom Rzeczypospolitej: prezydentowi i przedstawicielom rządu. Takie zachowanie nie wymagało odwagi – potrzebna była pogarda dla demokratycznego wyboru większości Polaków” – wyjaśniają członkowie Akademickiego klubu Obywatelskiego w komunikacie.

Osoby wchodzące w skład AKO podkreślają, że nie mają nic wspólnego ze zwiezionymi na rocznicę „obrońcami demokracji”, a także zaznaczają swój szacunek do prezydenta Andrzeja Dudy.

„Panie Prezydencie, mieszkańcy Poznania mogą w części nie podzielać Pańskich poglądów, Pańskich działań jako Prezydenta Rzeczypospolitej – ale darzą Pana szacunkiem jako Osobę i Głowę państwa polskiego. Rozumiemy, że może czuć się Pan rozgoryczony – przyjeżdża Pan uczcić Poznańskich Bohaterów sprzed 60 lat, a jest Pan potraktowany jak intruz. Nie przez Poznaniaków. Przez ludzi chorych z nienawiści do tego, co od wieków konstytuuje polską tożsamość narodową i polskie umiłowanie wolności, przez ludzi, którzy nie mogą zaakceptować demokratycznej woli narodu i tego, że zostali pozbawieni przywłaszczonych sobie przywilejów władzy. Nie oni zdecydują o obliczu naszej Ojczyzny, także Poznania i Wielkopolski. Ich czas minął” – napisali członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Pod oświadczeniem podpisali się:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący Zarządu; prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Wiceprzewodniczący Zarządu i Członkowie: dr Zdzisław Habasiński, dr Tadeusz Zysk, mgr inż. Piotr Cieszyński, mgr Ewa Ciosek, dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. dr hab. Jacek Dabert, prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz, mgr Jan Martini prof. prof. dr hab. Grzegorz Musiał, prof. dr hab. Jan Paradysz, prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, prof. dr hab. Wojciech Święcicki, , dr hab. Witold Tyborowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Weres

Kliknij, aby powiększyć

RIRM

 

drukuj