fot. PAP/Darek Delmanowicz

Ostatni dzień na złożenie protestów wyborczych

Czwartek to ostatni dzień, w którym można złożyć protest wyborczy dotyczący wyborów prezydenckich. Należy to zrobić osobiście w Sądzie Najwyższym lub wysłać protest pocztą. Do środowego popołudnia zarejestrowano 60 takich zgłoszeń.

Protest wyborczy może dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania tak w I, jak i w II turze wyborów prezydenckich. Prawo wniesienia protestu przysługuje przewodniczącemu komisji wyborczej, pełnomocnikowi wyborczemu oraz wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania.

Protest jest dopuszczalny tylko na piśmie podpisanym przez osobę wnoszącą protest. Nie można go wysłać ani mailem, ani przez ePUAP. Protest wyborczy można złożyć osobiście w siedzibie SN dziś do godz. 16.00 lub wysłać pocztą. Protest przeciwko wyborowi prezydenta wnosi się do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

PKW ogłosiła wyniki w poniedziałek. Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, Rafał Trzaskowski – 48,97 proc. Uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta SN podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. SN rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW.

TV Trwam News

drukuj