Ordo Iuris: prawie milion złotych zza granicy na działalność polskich organizacji feministycznych

Blisko milion złotych na swoje akcje dostały polskie organizacje feministyczne od zagranicznych podmiotów – poinformował dziennik „Rzeczpospolita”, powołując się na raport Instytutu Ordo Iuris.

Ponadto – jak wskazuje gazetazagraniczne organizacje chwalą się, że ich pieniądze przyczyniły się do nacisków na polski rząd.

Według ekspertów, środki te przyczyniły się m.in. do zablokowania inicjatywy obywatelskiej „Stop Aborcji”.

Najwięcej pieniędzy trafiło do instytucji wspierających wolny dostęp do tzw. aborcji, edukatorów seksualnych oraz organizacji zaangażowanych w „czarny protest”. Za środki płynące m.in. z USA powstawały np. kampanie medialne, które miały zahamować przyjęcie przez rząd ustawy o zakazie tzw. aborcji.

Odpowiedzią na ataki i agresję na Polskę za obronę życia człowieka musi być solidarność i głoszenie prawdy o człowieku  – tłumaczy europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy RP. Polityk wskazuje, że odpowiedzią na kampanię dezinformacyjną dotyczącą tzw. aborcji powinna być rzetelna i merytoryczna dyskusja o ochronie życia.

– Prawo do życia to nie jest spór między rządem a opozycją, gdzie owszem, może dochodzić do ataku na konstytucyjne, suwerenne władze państwa, ale to jest atak na samą polską konstytucję. Pamiętajmy o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku, które mówi jasno, że prawo do życia od poczęcia jest koniecznym warunkiem funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. W przeciwnym wypadku demokracja jest kompletną fikcją, a raczej jedynie uprawomocnieniem ataku na normy, autorytety społeczne itd. Jeżeli jest prawdziwa, to chroni każdego człowieka. To jest stanowisko polskiej konstytucji. My, Polacy, potwierdziliśmy w naszym prawie – w sposób jeszcze niedoskonały, wymagający dokończenia – że jesteśmy na drodze cywilizacji życia – wskazuje Marek Jurek.

Raport zawiera oficjalne dane zagranicznych organizacji umieszczonych na stronach internetowych bądź w sprawozdaniach rocznych.

Największe pieniądze dostały m.in. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz działające w jej ramach ASTRA Network i grupa edukatorów seksualnych Ponton.

Z raportu wynika, że oprócz grantów bezpośrednich pieniądze do polskich feministek trafiały też przez inne podmioty – np. holenderski fundusz.

RIRM

drukuj