fot. PAP

NSZZ „Solidarność” skarży rząd do MOP

NSZZ „Solidarność” skarży rząd do Międzynarodowej Organizacji Pracy ws. wieku emerytalnego. Związek złożył skargę z powodu braku wykonania konwencji MOP dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego – powiedział Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ „S”.

Polska ratyfikując dokument zobowiązała się, że wiek uprawniający do świadczeń na starość nie powinien przekraczać 65 lat. Wyższy wiek może być ustalony przez właściwe władze ze względu na zdolność do pracy osób starszych w danym kraju.

Tymczasem w Polsce wydłuża się przeciętna długość życia, ale jednocześnie skraca się długość życia w dobrym zdrowiu. Kilka miesięcy temu Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z konstytucją zmiany wydłużające czas przechodzenia na emeryturę.

NSZZ „Solidarność” protestowała przeciwko wprowadzeniu ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego wielokrotnie – w 2012 r. złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie niezgodności ustawy z konstytucją oraz prawem międzynarodowym, ratyfikowanym przez Polskę.

W maju Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją; sędziowie uznali, że polski ustawodawca miał do tego prawo.

RIRM

 

drukuj