fot. flickr.com

Nowe zaświadczenie o przebyciu szlaku św. Jakuba

Biuro Obsługi Pielgrzyma (Oficina de Acogida del Peregrino) przy katedrze w Santiago de Composteli zaczęło wydawać pielgrzymom nowy dokument o przebytym przez nich szlaku. Zawiera on o wiele więcej danych i jest odpowiedzią na postulaty, które od lat otrzymywała kapituła katedralna.

Dotychczasowe zaświadczenie, tzw. Compostela, stwierdza jedynie fakt i datę przybycia pielgrzyma do grobu św. Jakuba Apostoła. Od kilku lat kapituła katedralna otrzymywała prośby, aby umieścić w nim dodatkowe informacje o przebytym szlaku. W nowym dokumencie (Certificado de Distancia) umieszczony jest dzień i miejsce rozpoczęcia pielgrzymki, ilość przebytych kilometrów, dzień przybycia do Santiago de Composteli oraz nazwa przebytego szlaku. Pierwsi pielgrzymi są bardzo zadowoleni z tej zmiany.

Mamy teraz pełniejszy obraz naszego pielgrzymowania – mówi José María z Madrytu, który przybył do Santiago de Composteli tzw. szlakiem portugalskim.

Nowe zaświadczenie drukowane jest na pergaminie. Zdobią je motywy, które pochodzą ze słynnego Kodeksu Kalikstyńskiego: krótkie zdanie po łacinie oraz barwna miniatura. W odróżnieniu od darmowej Composteli koszt nowego zaświadczenie wynosi trzy euro. Mogą się starać o niego także osoby, które już pielgrzymowały szlakiem św. Jakuba.

o. Marek Raczkiewicz CSsR

drukuj