Nowe prawo wodne zwiększy nasze bezpieczeństwo powodziowe

Projekt nowego prawa wodnego powinien trafić pod obrady rządu w ciągu tygodnia, poinformował minister środowiska Jan Szyszko.

Szef resortu środowiska na antenie Polskiego Radia podkreślił, że budżet państwa nie stać na finansowanie gospodarki wodnej. Nowe prawo ma jednak zapewnić środki na ten cel.

– Gospodarka wodna jest rzeczywiście nie doinwestowana, ona wymaga pieniędzy. Budżetu państwa nie stać na to w związku z tym musi być finansowanie na bazie nowych obciążeń poszczególnych działów przemysłu, rolnictwa i poszczególnych obywateli. To prawo jest przygotowane zgodnie z dyrektywami unijnymi, bo musimy rzeczywiście adaptować gospodarkę żeby dążyć do jej samofinansowania – powiedział minister środowiska Jan Szyszko.

Projekt ustawy prawo wodne zakłada utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które będzie zarządzało wszystkimi wodami publicznymi.

To ma pozwolić na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi.

RIRM

drukuj