fot. PAP/Paweł Supernak

Nowa ustawa o rynku pracy

Większa elastyczność urzędów pracy ma prowadzić do aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych – to nowe propozycje resortu rodziny. Nowelizacja ustawy o rynku pracy przewiduje rozwiązania dla osób biernych zawodowo, zwłaszcza młodych, ale też pracodawców i osób, które chcą wrócić do Polski z zagranicy.

Nowa ustawa jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Obecne regulacje mają już 14 lat, a sytuacja na rynku zmienia się bardzo dynamicznie.

– Mamy już bezrobocie na poziomie 5,9 proc. Liczbę osób bezrobotnych poniżej 1 mln – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

To czerwcowe szacunki MRPiPS. Dobra sytuacja na rynku pracy pozwala na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. Ministerstwo chce sięgnąć do niewykorzystanych do tej pory zasobów, a więc osób biernych zawodowo. Nowa ustawa ma zwiększyć elastyczność urzędów pracy.

– To elastyczne podejście ma się przełożyć na większą efektywność i skuteczność działań urzędów pracy – zaznaczyła Elżbieta Rafalska.

Obok osób bezrobotnych, zwłaszcza młodych, nowa propozycja resortu pracy dotyczy także osób, które chcą wrócić z zagranicy.

– Poprzez umożliwienie skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestrowania się w powiatowych urzędach pracy – zauważyła minister.

Ponadto, Ochotnicze Hufce Pracy, które do tej pory uważano za instytucje przestarzałe, zostaną przekształcone w Państwowe Centra Aktywizacji Młodzieży.

– Koncentrujemy działania Państwowego Centrum Aktywizacji Młodzieży na młodzieży od 14 do 25 lat, dla tej młodzieży, która ma problemy wychowawcze, która nie może odnaleźć się w tym wieku – wskazał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Na nowych przepisach skorzystać mają także pracodawcy.

– Chcemy zaproponować nową rzecz, którą wprowadzamy, tzw. bon ofertowy dla mikro i małych pracodawców, którzy mają problemy ze znalezieniem pracowników – podkreślił Stanisław Szwed.

Odpowiedzią na ten problem będą ułatwienia kontynuacji pracy dla cudzoziemców u tego samego pracodawcy. Wydłużony zostanie też okres, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy – z 6 do 12 miesięcy.

TV Trwam News/RIRM

drukuj