NIK zbada bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Jak informuje „Nasz Dziennik” – inspektorzy wejdą m.in. do ABW, MON oraz MSW. Izba alarmuje, że Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni jest na dramatycznie niskim poziomie.

Zdaniem ekspertów wiele problemów powiązanych jest z dynamiką nadrabiania przez nasz kraj zaległości cywilizacyjnych.

NIK chce sprawdzić, czy istnieje spójny system działania organów administracji państwowej dotyczący monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni – mówi Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

– Podjęliśmy kontrolę, która będzie miała za zadanie odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czy polska cyberprzestrzeń w znaczeniu już nie tylko wirtualnym, ale realnym jest bezpieczna? Dlatego też zawitaliśmy z czynnościami kontrolnymi do ministra administracji i cyfryzacji, do ministra spraw wewnętrznych, do ABW, ale również i do służb specjalnych – i cywilnych i wojskowych. Będziemy również badali na ile polska policja wprowadza rozwiązania sprzyjające bezpiecznemu używaniu internetu – mówi Marek Bieńkowski.

Z raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP za ubiegły rok wynika, że pod względem liczby zgłoszeń incydentów był on rekordowy. ABW zarejestrowała 8817 zgłoszeń, z których 5670 zakwalifikowano jako incydenty.

RIRM

drukuj