fot. https://pixabay.com/pl/photos/blogger-kom%C3%B3rkowy-urz%C4%85d-biznesu-336371/

NIK sprawdziła e-usługi udostępniane przez centralne organy administracji państwowej

E-usługi udostępniane przez administrację publiczną cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła w związku z tym, jak z rozwojem i obsługą nowych technologii radzą sobie rząd i samorządy.

NIK wziął pod lupę okres od 2016 do 2020 roku. Kontrolerzy wskazali, że w tym czasie liczba e-usług udostępnionych przez centralne organy administracji państwowej wzrosła z 72 do 148. Od 2016 roku ponad trzynastokrotnie wzrosła też liczba osób posiadających [profil zaufany] . [czytaj więcej] 

W raporcie wskazano, że minister cyfryzacji podejmował odpowiednie kroki w celu zwiększenia liczby dostępnych usług oraz zapewnił realizację zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem profilu zaufanego oraz platformy ePUAP.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, zwraca jednak uwagę, że wiele spraw trzeba jeszcze dopracować.

– Usprawnień wymaga np. zarządzanie dostępnością ePUAP. Z kolei w kontrolowanych gminach informacje o tym, które sprawy można załatwić zdalnie, były mało czytelne i trudne do odnalezienia na stronach internetowych. W ponad połowie gmin nie zapewniono też należytego bezpieczeństwa informacji, co może stwarzać zagrożenie dla przetwarzanych danych i ciągłości pracy urzędów – wskazuje prezes Marian Banaś.

Podczas wcześniejszej kontroli (w 2015 r.) NIK ustaliła m.in., że wykorzystanie e-usług było niewielkie, a zdarzało się, że niektóre nie były wykorzystywane w ogóle.

RIRM

drukuj