fot. PAP/Tomasz Wojtasik

NIK: Polska ma bezpieczne zasoby ropy i gazu

Według Najwyższej Izby Kontroli Polska spełnia obowiązek utrzymywania trzymiesięcznych zapasów interwencyjnej ropy i gazu LPG oraz 30-dniowych  zapasów gazu. Ten obowiązek dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Po kontroli  wykazano, że administracja rządowa wywiązała się z obowiązku monitorowania i nadzorowania systemu  zapasów interwencyjnych i produktów naftowych, a także wymaganych zapasów gazu ziemnego.

„Funkcjonujący w Polsce system zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz obowiązkowych zapasów gazu ziemnego zapewnia utrzymywanie ustawowych ilości zapasów paliw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa lub zakłóceń na rynku paliw” – opublikowano w poniedziałkowym raporcie NIK.

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli dodała, że aktualna  infrastruktura, a także pojemność instalacji zapewnia przechowywanie zapasów ropy wymaganych w obowiązujących przepisach. Dodatkowo Izba potwierdziła prawidłowość monitorowania i nadzorowania systemu zapasów interwencyjnych przez Ministerstwo Energii.

Podczas kontroli znaleziono jednak pewne nieprawidłowości jednak nie miały one wpływu na funkcjonowanie systemu zapasów ropy i gazu. Kontrola prowadzona była przez półtora roku – od stycznia 2015 roku do końca czerwca 2016 roku.

PAP/RIRM

drukuj