NIK krytycznie o kontrolowaniu firm z kapitałem zagraniczny

Aparat skarbowy państwa niewystarczająco kontrolował firmy z kapitałem zagranicznym w sprawie transferowania dochodów poza polski system podatkowy – wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej przedstawiona została informacja Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. Zaprezentował ją dyrektor departamentu budżetu i finansów NIK Stanisław Jarosz.

Wśród przyczyn NIK wymienia m.in. niewystarczające przygotowanie pracowników do badania trudnych merytorycznie zagadnień.

Stanisław Jarosz powiedział, że minister finansów powinien stworzyć w resorcie i jednostkach podległych centralę oraz pion zajmujący się wyłącznie praktykami „agresywnego planowania podatkowego”, mającego na celu transfer dochodów z Polski.

– Niezbędne jest zintensyfikowanie działań kontrolnych wobec podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, których zidentyfikowano wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz przygotowanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do monitorowania i kontroli rozliczeń podatku dochodowego przez podmioty działające w skali międzynarodowej. Powinien zostać rozszerzony zakres informacji przekazywanych dla organów podatkowych przez największych przedsiębiorców na temat transakcji z podmiotami zagranicznymi. Należy przeprowadzić analizę zagrożeń wynikających z ograniczenia czasu kontroli wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Istnieje także konieczność podjęcia inicjatyw legislacyjnych zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego – powiedział Stanisław Jarosz.

Kontrola NIK obejmowała 12 podmiotów, w tym Ministerstwo Finansów, Rządowe Centrum Legislacji, pięć z dwudziestu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz pięć z 16 urzędów skarbowych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławie, Katowic i Krakowie.

W tych pięciu województwach, według badań, ulokowało się ponad 81 proc. całości inwestycji zagranicznych w Polsce.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2012 r. do połowy ubiegłego roku.

RIRM

drukuj