NIK: Polacy płacą najwyższe rachunki w UE za wodę i odprowadzanie ścieków

W ciągu ośmiu lat ceny za wodę i odprowadzanie ścieków wzrosły nawet o 60 proc. Płacimy najwyższe rachunki w Unii Europejskiej – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

NIK wzięła pod lupę systemy opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków w 5 dużych miastach: Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Izba wykorzystała również wyniki kontroli przeprowadzonej przez delegaturę NIK w Szczecinie w urzędach miast Szczecinek, Biały Bór i Borne Sulinowo – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

– Postawione w potrójnej roli: właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela konsumentów samorządy nie wykorzystywały skutecznie swoich uprawnień i nie chroniły mieszkańców przed systematycznym wzrostem cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W ciągu ośmiu lat ceny te wzrosły o ponad 60 proc., co istotnie odbiegało od poziomu inflacji w Polsce. Także wzrost nakładów na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, poniesiony przez samorządy, choć znaczący, nie był wystarczającym uzasadnieniem skali wzrostu cen – wskazuje Krzysztof Kwiatkowski.

NIK zwraca uwagę, że obciążenie budżetów domowych konsumentów kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Polsce osiągnęło już poziom, powyżej unijnej zasady dostępności cenowej usług.

Według raportu, w latach 2011-2016 taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, nie były poddawane szczegółowej analizie.

W efekcie w niektórych przypadkach obciążano nabywców usług kosztami, które na cenę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w ogóle nie powinny mieć wpływu.

RIRM

drukuj