NFOŚiGW: miliardy na walkę z zanieczyszczeniami powietrza

Na poprawę jakości powietrza w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza około 10 mld zł – poinformował we wtorek NFOŚiGW. Jak wyjaśniono, chodzi m.in. o promocję geotermii, odnawialnych źródeł energii czy termomodernizację budynków.

„NFOŚiGW dysponuje szeroką ofertą, finansowaną zarówno ze środków krajowych, jak i z UE, wpisującą się w działania na rzecz likwidacji lub ograniczania niskiej emisji. Poprawa jakości powietrza jest, była i będzie jednym z priorytetów Funduszu, jednak osiągnięcie tego celu wymaga przede wszystkim działań skoordynowanych na szczeblu samorządowym” – przekonuje cytowany w komunikacie prezes Narodowego Funduszu Kazimierz Kujda.

Fundusz jako instytucja wdrażająca unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) wspiera m.in. wytwarzanie i dystrybucję energii z odnawialnych źródeł energii (210 mln zł), promocję efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (500 mln zł), termomodernizację budynków użyteczności publicznej (690 mln zł), wsparcie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (821 mln zł), źródeł wysokosprawnej kogeneracji (300 mln zł) czy rozwój sieci ciepłowniczych (641 mln zł).

Narodowy Fundusz poinformował, że w pierwszym i drugim kwartale planuje ogłosić kolejne nabory wniosków w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.

„Ponadto, dostrzegając potrzebę skutecznych działań na rzecz walki z niską emisją i chcąc wesprzeć w tej mierze samorządy terytorialne NFOŚiGW podjął się realizacji unikatowego w skali europejskiej projektu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – podkreślił Fundusz. Uczestniczy w nim 14 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz województwo lubelskie.

W ramach tego programu udzielono ponad 6 tys. indywidulanych konsultacji, wsparto też przygotowanie 62 inwestycji.

NFOŚiGW przygotował również program Region z budżetem w wysokości 200 mln zł, z którego 116 mln zł trafi przez wojewódzkie fundusze na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Jak dodano w komunikacie, priorytetem Funduszu będzie wspieranie stabilnych OZE, w tym głównie geotermii. Na ten cel, czyli m.in. na wykonanie otworów czy budowę ciepłowni geotermalnych przeznaczono 500 mln zł.

Ponadto, 500 mln zł trafi też na termomodernizację obiektów zabytkowych, muzeów czy szpitali.

Fundusz przeznaczył też 1 mld zł na innowacyjne projekty sprzyjające zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.

W komunikacie czytamy, że w ramach wygaszanego już, ale nadal działającego programu Kawka, dedykowanemu likwidacji niskiej emisji, NFOŚiGW realizuje jeszcze ponad dwadzieścia umów na kwotę przekraczającą 270 mln zł. Inwestycje te mają ograniczyć emisję szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 (po ok. 800 ton rocznie każdy) oraz dwutlenku węgla – o blisko 130 tys. ton rocznie.

PAP/RIRM

drukuj