fot. PAP/Rafał Guz

[NASZ WYWIAD] Prezes GAZ-SYSTEM: Realizujemy szeroki program inwestycyjny, dzięki któremu polski rynek gazu stanie się konkurencyjny i niezależny od zewnętrznych nacisków politycznych czy wpływu zagranicznych monopolistów

Misją GAZ-SYSTEM jest zapewnienie bezpiecznego transportu gazu ziemnego do klientów w Polsce. Działania spółki koncentrują się na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury gazowej, która umożliwi zaspokojenie obecnego i przyszłego popytu polskiej gospodarki na gaz ziemny. Aby osiągnąć ten cel, realizujemy szeroki program inwestycyjny, który obejmuje m.in budowę nowych punktów wejścia gazu do Polski, takich jak Baltic Pipe czy „pływający terminal LNG” typu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Dzięki takim projektom polski rynek gazu stanie się konkurencyjny i niezależny od nacisków politycznych czy wpływu zagranicznych monopolistów – wskazał Tomasz Stępień, prezes Spółki GAZ-SYSTEM, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja. 

Radio Maryja: GAZ-SYSTEM przystąpił do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. Komisja Europejska zaakceptowała wniosek spółki. Jakie znaczenie ma ten sojusz i jakie zadania podejmie GAZ-SYSTEM w związku z nową strategią?

Prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej zakłada, że dekarbonizacja gospodarek europejskich będzie odbywać się m.in. poprzez wykorzystanie wodoru do produkcji energii. Dzięki członkostwu w Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru chcemy jako Spółka aktywnie uczestniczyć w unijnym dialogu o przyszłości gazu ziemnego i wykorzystaniu innych gazów, takich jak wodór, do produkcji energii elektrycznej w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.

GAZ-SYSTEM realizuje obecnie największy plan inwestycyjny w historii polskiego gazownictwa. W ciągu 7-8 lat ma być zbudowane 2 tys. km gazociągów, w tym również Baltic Pipe oraz Korytarz Północ-Południe. Jakie znaczenie mają te inwestycje i jak one przebiegają?  

W obszarze rynku gazu Polska przez dziesięciolecia miała jednego niestabilnego dostawcę. Z jednej strony taka sytuacja sztucznie hamowała rozwój rynku gazu, z drugiej koszt pozyskania gazu ziemnego dla polskiej gospodarki był na wyższym poziomie, bo nie było realnej konkurencji. GAZ-SYSTEM od kilku lat konsekwentnie realizuje szeroki program inwestycyjny, dzięki któremu ta sytuacja się zmienia. Pierwszym dużym krokiem było oddanie w
2016 r. do użytkowania Terminala LNG w Świnoujściu. Kolejne kroki to rozbudowa tego terminala, Projekt Baltic Pipe, Projekt FSRU, czy interkonektory. Realizacja wszystkich tych inwestycji jest dużym wyzwaniem organizacyjnym, ponieważ w krótkim okresie czasu musimy nadrobić zaległości infrastrukturalne z ostatnich dekad.

Nasz flagowy projekt Baltic Pipe jest realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami i wszedł w fazę budowlaną. Oddaliśmy plac budowy naszemu wykonawcy, z którym podpisaliśmy umowy na budowę części morskiej.
W drugim kwartale tego roku zakontraktowaliśmy rury i wszelką armaturę, która jest potrzebna do ukończenia tego gazociągu. Jeszcze w tym roku możemy  spodziewać się ponownego, kompleksowego badania dna morskiego przed układaniem rur na dnie morza. W przyszłym roku rozpocznie się układanie gazociągu podmorskiego z wykorzystaniem specjalistycznych statków.
W części lądowej mamy zakontraktowane większość dostaw materiałów, a postępowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlanych są na ukończeniu.

Drugi program, o który Pani zapytała – tzw. Korytarz Północ-Południe, obejmuje wybudowanie kilkunastu gazociągów i jednej tłoczni. Jego celem jest rozprowadzenie gazu ziemnego, dostarczonego z kierunku północnego do odbiorców w południowej Polsce oraz do naszych sąsiadów. Przedsięwzięcie jest na bardzo zaawansowanym etapie – wykonaliśmy już ok. 80 proc. zadań w ramach tego projektu. Realizacja odbywa się odcinkami, tzn. co roku oddajemy kolejne gazociągi, które natychmiast są podłączane do istniejącego systemu i służą polskim odbiorcom.

A co z realizacją interkonektora Polska-Litwa? Na jakim etapie jest jego budowa?

Gazociąg Polska-Litwa jest projektem międzynarodowym o dużym znaczeniu dla unijnego rynku gazu. Nowy gazociąg  połączy systemy przesyłowe Polski i Litwy. Dzięki temu państwa bałtyckie, takie jak Litwa, Łotwa i Estonia, będą miały swobodny dostęp do gazu ziemnego od strony zachodniej Europy. Budowa tego gazociągu umożliwi także  gazyfikację regionów północno-wschodniej Polski,  gdzie obecnie infrastruktura przesyłowa jest deficytowa. Na polskiej części interkonektora  przystąpiliśmy niedawno do fazy realizacyjnej i rozpoczęły się prace budowlane.

Powstają również połączenia z innymi państwami, takie jak np. ze Słowacją. Jak wygląda budowa na naszej południowej granicy?

Interkonektor gazowy Polska–Słowacja jest kolejnym dużym projektem międzynarodowym naszej spółki.  Po stronie słowackiej długość gazociągu do zbudowania wynosi ok. 100 km, a po stronie polskiej ok. 60 km. Budowa gazociągu w Polsce jest na zaawansowanym etapie. Znacząca część rurociągu jest już zespawana i obecnie trwają prace montażowe. Nasi sąsiedzi także sprawnie realizują swoją część tej inwestycji. Budowa tego gazociągu  stanowi poważne wyzwanie techniczne ze względu na trudny górski teren, w którym jest ona prowadzona.

Kolejna ważna inwestycja to rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu. Wiemy, że wykonawca został wybrany. Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia prac?

Rozbudowa Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje zwiększenie istniejącej przepustowości technicznej obiektu o 50 proc. i zakończy się w grudniu 2021 roku. Równocześnie realizujemy kolejny etap, mający na celu wybudowanie drugiego nabrzeża dla statków i trzeciego zbiornika gazu, co umożliwi obsłużenie większej ilości statków z LNG. W wyniku realizacji drugiej części programu rozbudowy pojawi się nowa funkcjonalność terminala tzn. bunkrowanie statków czy przelewanie gazu na mniejsze jednostki pływające. Planujemy zakończyć tę część rozbudowy do 2024 r.

Pan Prezes wspomniał o budowie drugiego terminala LNG. Jestem ciekawy, jak przebiegają przygotowania do tej inwestycji?

Inwestycja ta składa się z części morskiej i lądowej. W części morskiej projekt obejmuje postawienie jednostki FSRU w Porcie Gdańskim oraz wybudowanie gazociągu podmorskiego, który połączy statek z siecią gazową na lądzie.
W części lądowej musimy zbudować dwa gazociągi, które umożliwią połączenie FSRU z krajowym systemem przesyłowym. Planowana przepustowość tego obiektu wynosi  4,5 mld metrów sześciennych w skali roku. Obecnie trwa badanie rynku mające określić szacowane zapotrzebowanie na gaz LNG, dostarczany w tym punkcie wejścia do systemu. Jeśli wyniki tego badania wykażą większe potrzeby niż obecnie szacowane, to zaplanujemy jednostkę FSRU o wyższych parametrach. Zakończenie realizacji projektu przewidujemy na 2026 rok.

radiomaryja.pl

drukuj