fot. Marek Borawski / Nasz Dziennik

Nagroda dla ks. prof. Waldemara Chrostowskiego

Biblista i teolog ks. prof. Waldemar Chrostowski i religioznawca – prof. Anne-Marie Pelletier z Francji odebrali nagrodę Ratzingera. W imieniu Ojca św. Franciszka nagrody wręczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Mueller. Uroczystość odbyła się w Sali Klementyńskiej w Watykanie.

Nagroda została ustanowiona przez watykańską Fundację Josepha Ratzingera – Papieża Benedykta XVI. Ma ona znaczenie „naukowego Nobla” w zakresie teologii.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski jest pierwszym Polakiem w historii, który otrzymał tę nagrodę.

Ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II podkreśla ogromny dorobek naukowy laureata.

– Nagroda Premio Ratzinger jest znakiem wielkiego uznania dla pracy twórczej księdza profesora w zakresie egzegezy ksiąg Starego Testamentu, zwłaszcza Księgi Ezechiela, ale też w zakresie dialogu między chrześcijaństwem i judaizmem. Dialogu autentycznie teologicznego, zmierzającego do jak najgłębszego rozeznania wspólnej wiary w Boga i wiary w Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego posłanego przez tegoż samego Boga, w którego wierzą nasi bracia w wierze, Żydzi – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk.

Ks. Prof. Waldemar Chrostowski studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a także na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

W 2005 roku został profesorem zwyczajnym nauk teologicznych. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kieruje Instytutem Nauk Biblijnych. Wykładał także na uniwersytetach za granicą, między innymi w Kijowie.

RIRM

drukuj