Naftohaz wstrzymuje zakupy rosyjskiego gazu

Ukraiński państwowy koncern paliwowy Naftohaz wstrzymuje zakupy gazu z Rosji. Spółka zapewnia jednak, że będzie przestrzegała umów o tranzycie rosyjskiego gazu do odbiorców w Unii Europejskiej.

Decyzja Naftohaz-u to wynik wczorajszych ukraińsko-rosyjsko-unijnych rozmów w Wiedniu na temat nowego porozumienia o dostawach gazu dla Kijowa, które zakończyły się fiaskiem. Obecny kontrakt na dostawy surowca wygasł z dniem wczorajszym, a nowy nie został zawarty. Termin kolejnego spotkania w tej sprawie również nie jest znany.

Zarówno Ukraina, jak i uczestnicząca w negocjacjach Komisja Europejska nalegały, by nowe warunki dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę i jego tranzytu do UE obejmowały okres co najmniej do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Rosjanie ze swej strony oferowali porozumienie, które mówiłoby tylko o trzecim kwartale bieżącego roku. Podczas spotkania w Wiedniu nie zapadły także decyzje w sprawie ewentualnej zniżki na gaz dla Ukrainy.

Import z Rosji pokrywa około 1/3 zapotrzebowania UE na gaz; ok. połowy tej ilości trafia tranzytem przez Ukrainę. Gazprom informował o planach ominięcia Ukrainy jako kraju tranzytowego i zapowiadał przeniesienie dostaw do planowanego rurociągu Turecki Potok po wygaśnięciu obecnego porozumienia tranzytowego z Kijowem w 2019 roku.

TV Trwam/RIRM

drukuj