fot. flickr.com

Muzeum Auschwitz wydało miesięcznik o „zachowaniu pamięci”

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Memoria”, którego wydawcą jest Muzeum Auschwitz. Według szefa pisma Pawła Sawickiego, jego autorzy będą pisali o tym, jak w różnych miejscach na świecie zachowywana jest pamięć o ludzkich tragediach podczas II wojny.

„Pamięć o Shoah, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest w wielu miejscach na świecie przez wiele osób. Nowy miesięcznik ma być miejscem, gdzie będziemy pisali i opowiadali o tym, jak wygląda zachowanie pamięci o tej historii na świecie” – powiedział redaktor naczelny Paweł Sawicki.

W zamierzeniu wydawców miesięcznik ma prezentować wyniki badań historycznych, przykłady ciekawych i dobrych praktyk ze świata miejsc pamięci, a także artykuły problemowe, które mogą stać się zaczątkiem wspólnej dyskusji i refleksji.

Paweł Sawicki podkreślił, że rozumienie pojęcia pamięci jest bardzo szerokie.

„Budujemy ją poprzez badania naukowe, seminaria edukacyjne, czy też opowieści o konkretnych osobach i należących do nich przedmiotach. Pamięć tworzymy poprzez wystawy, warsztaty, lekcje internetowe czy debaty eksperckie. Pamięć zachowujemy, zarówno oprowadzając po terenach miejsc historycznych, jak i prowadząc zajęcia w salach wykładowych na całym świecie. Pamięć w końcu w bardzo namacalny sposób zachowują konserwatorzy, którzy starają się zachować fizyczne ślady historii dla przyszłości” – powiedział.

Zdaniem dyrektora Muzeum Piotra Cywińskiego, regularne prezentowanie wszystkiego co nowe, ciekawe, budujące i dobrze rokujące w dziedzinie podtrzymywania pamięci, może w naturalny sposób ułatwić przepływ informacji między różnymi instytucjami i organizacjami, a także wzmocnić spójność i siłę działań podejmowanych w różnych środowiskach i krajach.

Miesięcznik „Memoria” ukazuje się w formie elektronicznej, w polskiej i angielskiej wersji językowej. Nowoczesna technologia umożliwia, że treść stanowią nie tylko teksty i zdjęcia, ale również film.

Pismo jest dostępne na stronie internetowej memoria.auschwitz.org.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W 1979 r. Miejsce Pamięci zostało wpisane, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PAP/RIRM

drukuj