MSW stworzy regionalne zespoły ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi

W każdym województwie powstaną specjalne zespoły ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi – to główny cel najnowszego projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wartości ponad 460 tys. euro. Każdego roku służby identyfikują co najmniej kilkadziesiąt ofiar handlu ludźmi.

Jak zaznaczył podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie zastępca dyrektora departamentu polityki migracyjnej MSW Piotr Mierecki, ponieważ Polska staje się krajem docelowym dla migrantów, w coraz większym stopniu możemy mieć do czynienia z handlem ludźmi, głównie do pracy przymusowej.

Zagrożeni tym zjawiskiem są m.in. obywatele Ukrainy, którzy trafiają do Polski. „Istnieje niezwykle duże prawdopodobieństwo, że mogą się oni stać ofiarami handlu ludźmi, bądź innych form wykorzystania” – mówił przedstawiciel MSW.

Wprowadzenie do polskiego prawa pojęcia handlu ludźmi wynikało z ratyfikowanego przez Polskę w 2003 r. protokołu z Palermo, uzupełniającego Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętą przez Zgromadzenie ONZ w 2000 r. Inny dokument międzynarodowy dotyczący tej kwestii to konwencja Rady Europy ws. działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie w 2005 r., zwana Konwencją Warszawską.

PAP/RIRM

drukuj