MS: nowe przepisy dot. konfiskaty nielegalnych majątków

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowe przepisy dotyczące konfiskaty nielegalnych majątków. Resort chce, aby zmiany weszły w życie od nowego roku. W Warszawie z inicjatywy MS odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. Jej tematem była konfiskata rozszerzona, jako nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną.

Resort sprawiedliwości od kilku miesięcy pracuje nad projektem nowelizacji kodeksów: karnego i karnego skarbowego, dotyczącym kwestii konfiskaty nielegalnych majątków.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy prowadzone były konsultacje ws. tych propozycji. Projekt przewiduje m.in. regulacje ws. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.

Jerzy Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, podkreśla, że działania resortu w tym kierunku są wyczekiwane.

Musimy dostosować nasze przepisy do prawa unijnego, a tam konfiskata mienia jest przewidywana do nawet 10 lat, więc z pewnością należy poprawić prawo. Proceder popełniania przestępstw jest w Polsce robiony na ogromną skalę, a efektywność odzyskiwania majątku jest minimalna. W samym podatku VAT mamy kilkadziesiąt mld zł ujawnionych wyłudzeń, natomiast odzyskane kwoty są bardzo niewielkie. Z pewnością w tym zakresie wymiar sprawiedliwości powinien inaczej pracować. Skarb państwa traci olbrzymie kwoty – zaznacza Jerzy Kowalski.

Do wdrożenia wspomnianych przepisów upoważnia Polskę konwencja Rady Europy o konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz unijna dyrektywa z 2014 r. Przewiduje ona konfiskaty: rozszerzoną, bez wyroku skazującego i od osoby innej niż sprawca.

 

RIRM

drukuj