Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości dot. procedury mediacyjnej przy rozwodach. M. Romanowski: Celem zabezpieczenie dobra dziecka

Resort sprawiedliwości zaproponował zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie procedury mediacyjnej dotyczącej rozwodu. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wskazał, że celem jest zabezpieczenie dobra dziecka.

W projekcie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzono zmianę względem pierwotnej propozycji. Zakłada ona, że z procedury mediacyjnej będzie można skorzystać po złożeniu pozwu o rozwód, a nie przed. Mediacja będzie bezpłatna.

To reakcja na zarzuty, że wcześniejsze propozycje mogłyby wydłużyć procedurę. Wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski, zaznaczył, że mediacja daje szansę na rezygnację z rozwodu lub koncyliacyjne dogadanie się małżonków w zakresie wychowywania dzieci już po rozwodzie. Wiceszef resortu sprawiedliwości podkreślił, że celem nadrzędnym jest dobro dziecka.

– Wprowadzenie darmowych mediacji w postępowaniu o rozwód w sytuacji, kiedy są wspólne małoletnie dzieci, budzi dużo zainteresowania i emocji po stronie mediów lewicowych, bo starają się przedstawiać nasze zmiany jako utrudnianie rozwodów. Zadaniem Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest ani utrudnianie, ani ułatwianie rozwodów. Przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku rozpadu rodziny to kwestia bardzo ważna, ale na etapie sporu sądowego, bo tego dotyczą nasze regulacje, niewiele już można zrobić – powiedział Marcin Romanowski.

Obecnie propozycja jest w końcowej fazie konsultacji. Niewykluczone, że rząd zajmie się projektem jeszcze w tym miesiącu.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj