fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

MRPiPS: W 2018 r. z warsztatów terapii zajęciowych korzystało blisko 27,5 tys. osób

W 2018 r. w całej Polsce działało blisko 720 warsztatów terapii zajęciowej. Uczestniczyło w nich niemal 27,5 tys. osób niepełnosprawnych – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort rodziny w zamieszczonym na stronie internetowej komunikacie przypomina, że warsztaty terapii zajęciowej mogą być organizowane m.in. przez fundacje i stowarzyszenia. Celem prowadzonych zajęć jest przede wszystkim rozwijanie przez ich uczestników umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, a także psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

„To bardzo ważne i potrzebne miejsca, które są czasami jedynymi w powiecie placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Należy wspierać takie inicjatywy” – podkreśla cytowana w komunikacie minister rodziny Elżbieta Rafalska.

W ubiegłym roku zwiększone zostało dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. W 2018 r. było to 16,596 tys. zł. W 2019 r. kwota ta wzrosła do 17,796 tys. zł, a w roku kolejnym (w 2020 r.) wzrośnie do 18,996 tys. zł.

„Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że warsztaty terapii zajęciowej potrzebują większego dofinansowania. Te kwoty z roku na rok będą coraz wyższe” – zapewnia szefowa MRPiPS.

Warsztaty terapii zajęciowej współfinansowane są z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z Funduszu można dofinansować maksymalnie 70 proc. kosztów utworzenia warsztatu i 90 proc. kosztów jego działalności. W tym roku na wsparcie WTZ ze środków PFRON zaplanowano prawie 492 mln zł. Ministerstwo zaznacza, że od 2015 r. budżet na realizację tego celu wzrósł o ponad 100 mln zł.

MRPiPS przypomina, że w ubiegłym roku PFRON uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki prowadzeniu przez warsztaty terapii zajęciowych zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jest przyznawane w formie miesięcznej stawki osobowej. W okresie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. wysokość obowiązującej w programie miesięcznej stawki osobowej wynosi 400 zł.

W 2018 r. w całej Polsce działało blisko 720 warsztatów terapii zajęciowej. Uczestniczyło w nich niemal 27,5 tys. osób. Najwięcej, bo 87 WTZ, działało w województwie wielkopolskim – uczestniczyło w nich łącznie ponad 3 tys. osób. W ubiegłym roku koszty działania WTZ w całym kraju wyniosły przeszło 512,5 mln zł, w tym dofinansowanie z PFRON to niemal 453,5 mln zł.

PAP/RIRM

drukuj