fot. PAP/Piotr Nowak

MRPiPS: rusza kolejna edycja programu Aktywności Społecznej Osób Starszych

Szefowa MRPiPS Marlena Maląg ogłosiła w środę konkurs ofert do programu Aktywności Społecznej Osób Starszych w edycji na 2020 r. W jego ramach można ubiegać się o dotację od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Oferty można składać do końca stycznia.

Rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 ma wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów. W środę w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs ofert do najnowszej edycji programu. W spotkaniu z seniorami uczestniczyli też m.in. wiceminister Stanisław Szwed i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

„Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z nimi i poznajemy ich potrzeby. Wiemy, że polscy seniorzy chcą być aktywni i chętnie korzystają z różnego rodzaju warsztatów, zajęć – sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, uczą się korzystać z komputera, internetu, realizują się w sztuce. Takich aktywności jest oczywiście wiele, wiele więcej. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 to odpowiedź na realne zapotrzebowanie seniorów” – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji (za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy). Budżet programu na 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, wynosi 40 mln zł.

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także między innymi do organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty można składać od środy do 31 stycznia bieżącego roku do godz. 16.00. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie https://asos2020.mpips.gov.pl/.

W sumie w latach 2016-2019 w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1,4 tys. projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

PAP

drukuj