fot. https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL

MRiRW: Konkurs na logo „Moda na wieś”

Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło ogólnopolski konkurs na logo „Moda na wieś”. Ma to być projekt ukazujący walory polskiej wsi. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca br. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Projekt ma ukazywać walory polskiej wsi, które będą „zachętą dla każdego poszukiwacza zarówno wrażeń, jak i spokoju”.

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1404766670548258817

Chodzi o: promowanie polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich; kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje; promocję działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna o wartości 5000 zł brutto.

Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową należy dostarczyć na adres: Departament Oświaty i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na logo MODA NA WIEŚ”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.gov.pl/web/rolnictwo

PAP

drukuj