fot. flickr

MRiRW: 14,7 mld zł na dopłaty bezpośrednie za 2017 r.

Blisko 14,7 mld zł jest przeznaczone na dopłaty wypłat bezpośrednich za 2017 r. Podstawowa dopłata – jednolita płatność obszarowa – wyniesie 461,55 zł za hektar – poinformował w piątek resort rolnictwa.

Europejski Bank Centralny opublikował w piątek kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 euro. W ubiegłym roku kurs wyniósł 4,3192 zł za 1 euro i był o 0,07 zł wyższy od kursu z roku poprzedniego (4,2448 zł).

W Ministerstwie Rolnictwa opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości: jednolita płatność obszarowa wyniesie 461,55 zł (w ub.r. – 462,05 zł/ha.). Dopłata za zazielenienie – to kwota 309,77 zł/ha (w ub.r. 310,10 zł/ha).

Jednolita płatność obszarowa przysługuje każdemu rolnikowi, który złoży stosowny wniosek do ARiMR, posiada co najmniej 1 ha ziemi i utrzymuje ją w dobrej kulturze rolnej (ziemia nie musi być uprawiana). Wszyscy także dostają dopłatę za zazielenienie czyli za realizację praktyk sprzyjających klimatowi. Ale gospodarstwa do 10 hektarów są zwolnione z obowiązku dywersyfikacji upraw czy utrzymywania trwałych użytków zielonych. Płatność dodatkowa przysługuje zaś rolnikowi posiadającemu co najmniej 3 ha, a nie więcej niż 30 ha.

Płatność dla młodego rolnika może dostać rolnik do 40. roku życia, rozpoczynający działalność rolniczą. Przysługuje przez okres 5 lat, dopłata do najwyżej 50 ha. Wyniesie ona 214,82 zł/ha. A płatność dodatkowa przysługująca do pierwszych 30 hektarów wyliczona została na 177,02 zł/ha.

Ponadto przewidziana jest dopłata do bydła w wysokości 291,03 zł do sztuki; do krów – 371,46 zł/szt; do owiec – 101,85 zł/szt; do kóz – 60,08 zł/szt.

Dopłaty do produkcji roślinnej obejmują płatność do roślin wysokobiałkowych na ziarno do 75 ha –  w wysokości 606,52 zł/ha oraz powyżej 75 ha – 303,26 zł/ha; do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha; do chmielu – 2 tys. 198,06 zł/ha; do ziemniaków skrobiowych – 1 tys. 163,02 zł/ha; do buraków cukrowych 1 tys. 563,46 zł/ha; do pomidorów – 1 tys. 654,30 zł/ha; do truskawek – 1 tys. 118,75 zł/ha, do lnu – 374,86 zł/ha; do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha.

Przewidziana jest też dopłata do tytoniu wysokiej jakości Virginia na poziomie 3,82 /kg oraz do pozostałych gatunków tytoniu w wysokości 2,68 zł/kg.

Projektowane stawki dopłat służą do obliczenia wysokości należnych rolnikowi dopłat. Będą też podstawą do obliczenia wysokości zaliczek, których wypłata rozpocznie się od 16 października br.

PAP/RIRM

drukuj