MON wręczyło nominacje 57 oficerom

57 oficerów odebrało dziś w Warszawie nominacje na wysokie stanowiska służbowe. To najliczniejsza zmiana, jaka dokonuje się w strukturach dowodzenia Wojska Polskiego od wielu lat – powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

W Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, któremu na co dzień podlega zdecydowana większość polskich żołnierzy, nowym inspektorem Wojsk Lądowych został gen. bryg. Wojciech Grabowski, inspektorem rodzajów wojsk został gen. bryg. Sławomir Kowalski (podlegają mu jednostki rozpoznania i walki elektronicznej, wsparcia dowodzenia i łączności, obrony powietrznej i przeciwrakietowej, inżynierii wojskowej, obrony przed bronią masowego rażenia oraz wojskowa służba zdrowia), a inspektorem Sił Powietrznych – płk Cezary Wiśniewski.

Natomiast szef zarządu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Dowódca Generalnych Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Stefan Mordacz został jednocześnie zastępcą inspektora rodzajów wojsk.

Gen. Grabowski w ostatnim czasie przebywał w rezerwie kadrowej, do lipca był dowódcą Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Gen. Kowalski do tej pory służył jako zastępca dowódcy Centrum Operacji Lądowych. Natomiast płk Wiśniewski od lutego 2016 r., kiedy minister Antonii Macierewicz zdecydował o wznowieniu badania katastrofy smoleńskiej, był Inspektorem MON ds. Bezpieczeństwa Lotów i szefem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (samą katastrofą smoleńską zajmuje się podkomisja w ramach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowana przez dr. Wacława Berczyńskiego).

Zmiany objęły też szefów zarządów w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Szefem Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia został gen. bryg. Maciej Jabłoński (do tej pory dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie). Na szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia został wyznaczony płk Robert Drozd, a na szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – płk Jarosław Steć.

Nowych dowódców wyznaczono także w dwóch brygadach. 9 Brygadą Wsparcia Dowodzenia będzie dowodził płk Piotr Waniek, 10 Brygadą Kawalerii Pancernej – płk Dariusz Parylak.

Nowym szefem zarządu obrony przed bronią masowego rażenia został płk Jarosław Stocki. Dziewięciu oficerów objęło nowe stanowiska w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym szefów poszczególnych służb tej instytucji. Nowym zastępcą szefa IWspSZ, szefem logistyki został płk Dariusz Żukowski.

Nominacje wręczył szef MON Antoni Macierewicz.

„To najliczniejsza zmiana, jaka dokonuje się w strukturach dowodzenia Wojska Polskiego od wielu lat. Długo na nią czekaliśmy, długo zastanawialiśmy się nad każdą decyzją, dlatego że są one podejmowane w bardzo szczególnej sytuacji” – zwrócił uwagę minister.

Jak podkreślił szef resortu, wojsko przechodzi wielkie zmiany wewnętrzne, czego znakiem jest powołanie nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także zmiany personalne, organizacyjne i związane z rozpoczynającą się na początku 2017 r. obecnością wojsk sojuszniczych w Polsce. Zorganizowane współpracy z sojusznikami oraz przygotowanie się do nowych zadań – zaznaczył Antoni Macierewicz – będzie należało do nowo mianowanych oficerów.

„Organizując współdziałanie z naszymi sojusznikami, możecie liczyć w pełni nie tylko na wszystkie możliwości, jakie posiada Ministerstwo Obrony Narodowej wynikające z dotychczasowych kompetencji, ale także na te, które pani premier nałożyła na mnie powierzając mi funkcję pełnomocnika ds. współdziałania wszystkich struktur wojskowych z naszymi sojusznikami” – zadeklarował szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Minister zaznaczył, że wojsko musi się modernizować, nie tylko w wymiarze technicznym, ale także personalnym i organizacyjnym.

„Chcemy doprowadzić do tego, żeby rychło polska armia liczyła co najmniej 150 tys. żołnierzy w czasie pokoju. To nie jest wyzwanie przekraczające nasze możliwości, ale to jest minimum, które powinna liczyć armia kraju tak dużego jak Polska i kraju znajdującego się w tak trudnej sytuacji jak Polska” – powiedział Antoni Macierewicz.

Po zakończeniu uroczystości szef resortu wraz z delegacją dowódców złożył wieniec i zapalił znicz przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej na budynku MON-u przy ul. Klonowej w Warszawie.

PAP/RIRM

drukuj