MNiSW zaprezentuje propozycje dot. dezubekizacji  w szkolnictwie wyższym

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma dziś skierować na posiedzenie rządu projekt dezubekizacji w szkolnictwie wyższym. Jak poinformował portal tvp.info, przepisy zakładają, że osoby, które pracowały w organach bezpieczeństwa PRL lub z nimi współpracowały, nie będą mogły sprawować funkcji rektora, dziekana czy kierownika katedry na uczelniach.

Ponadto współpracownicy służb bezpieczeństwa minionego systemu nie będą mogli piastować stanowisk kierowniczych w Polskiej Akademii Nauk, czy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zmiany pozytywnie ocenia rzecznik porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie dr Jerzy Bukowski.

– Nareszcie dezubekizacja i lustracja trafiły na polskie wyższe uczelnie, gdzie w dalszym ciągu panuje jeszcze – i to w bardzo wielu miejscach – duch PRL-u; gdzie pracują ludzie, którzy albo byli tajnymi współpracownikami służb bezpieczeństwa PRL, bo chodzi nie tylko o SB, ale także o Wojskową Służbę Wewnętrzną, wywiad wojskowy, Informację Wojskową, ale także ludzie, którzy byli wiernymi członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i robili wszystko, żeby kształtować kolejne pokolenia polskich studentów w duchu lojalności nie wobec niepodległego państwa polskiego, którego wtedy nie było, tylko wobec sowieckiej racji stanu – podkreśla dr Jerzy Bukowski.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało wcześniej, że w południe zaprezentuje projekt ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Założenia przedstawi szef resortu, wicepremier Jarosław Gowin.

RIRM

drukuj