Młodzi pytają o studia w WSKSiM

W okresie rekrutacji do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu napływa wiele pytań odnośnie do kierunków, warunków studiowania i procedur związanych ze składaniem dokumentów. Poniżej odpowiedź na jeden z listów, jaki otrzymaliśmy drogą elektroniczną w biurze rekrutacji.

 
Witam! Jestem zainteresowany podjęciem studiów w WSKSiM na kierunku politologia i chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o specjalnościach i formalnościach rekrutacyjnych. Czy studenci I roku też mają możliwość otrzymania stypendiów?

 

Dariusz z Olsztyna
Szanowny Panie! Serdecznie zapraszamy do naszej uczelni. Kierunek politologia można podjąć na studiach licencjackich oraz kontynuować na uzupełniających magisterskich. Na studiach I stopnia po pierwszym roku są do wyboru trzy specjalności: polityka społeczna i ludnościowa, polityka międzynarodowa i marketing polityczny. Natomiast na studiach II stopnia już od pierwszego roku można wybrać specjalność komunikacja i dziennikarstwo polityczne lub polityka społeczno-ekonomiczna. Studia na politologii, w zależności od wybranej specjalności, przygotowują do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych, partiach politycznych, mediach, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach zabezpieczających życie człowieka oraz instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

 
Jeżeli chodzi o rekrutację, to do WSKSiM można zgłaszać się na dwa sposoby. Można skorzystać z nowej możliwości rejestracji elektronicznej – wówczas za pośrednictwem strony www.wsksim.edu.pl należy wysłać wymagane dokumenty (wypełniony kwestionariusz oraz kopie dowodu osobistego, świadectwa maturalnego, opinii księdza proboszcza i potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej), a następnie – po otrzymaniu decyzji komisji rekrutacyjnej – dostarczyć oryginały do dziekanatu uczelni. Można również, tak jak to było w ubiegłych latach, złożyć dokumenty osobiście lub przesłać listem poleconym do 16 lipca br. Osoby, które w tym terminie zostaną przyjęte do WSKSiM, otrzymają zniżkę w opłacie czesnego za I semestr. Pyta Pan także o pomoc materialną dla studentów. Oczywiście przysługuje ona już na I roku. Są to zarówno świadczenia ze środków ministerialnych: stypendia socjalne, z tytułu niepełnosprawności lub zapomogi, jak też stypendia z funduszu WSKSiM utworzonego przez założyciela uczelni z ofiar darczyńców – te mogą otrzymać studenci po I semestrze, którzy osiągają dobre wyniki w nauce oraz angażują się w praktyki i działalność na rzecz społeczności akademickiej. Stanowią one znaczną pomoc dla żaków, gdyż często pokrywają nawet całe czesne za dany semestr. Ponadto po ukończeniu I roku najlepszym studentom są przyznawane stypendia rektorskie (dawniej nazywane naukowymi).

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów i innych kwestii związanych ze studiowaniem na naszej uczelni dostępne są na stronie internetowej lub od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 pod nr. telefonu (56) 610 72 00. Załączam także rekomendacje jednego ze studentów politologii, może będą pomocne w podjęciu decyzji. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia w WSKSiM!

drukuj