MKiDN: Uczniowie 31 szkół artystycznych rozpoczną rok szkolny w odremontowanych budynkach

Uczniowie 31 szkół artystycznych rozpoczną rok szkolny w odremontowanych budynkach – to pierwsze efekty programu termomodernizacji szkół artystycznych realizowanego przez MKiDN. W kolejnych 36 szkołach trwają remonty, które powinny się zakończyć do końca roku.

MKiDN podało, że program termomodernizacji szkół artystycznych w sumie obejmie 139 placówek i poprawi warunki nauki i pracy dla ok. 31 tys. uczniów i nauczycieli, którzy „zyskają większy komfort pracy i nauki, bezpieczniejsze i przyjaźniejsze otoczenie, a placówki będą tańsze w utrzymaniu”.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” jest, jak wskazuje ministerstwo, unikatową inwestycją w skali kraju.

„To największy systemowy program termomodernizacji w Polsce w budynkach użyteczności publicznej finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie w latach 2017-2021 zmodernizowanych zostanie 189 budynków należących do 139 publicznych placówek szkolnictwa artystycznego (szkoły muzyczne, szkoły plastyczne, szkoła baletowa, bursy) na terenie całego kraju, głównie w małych i średnich miejscowościach. Koszt projektu opiewa na 501,4 mln zł, ponad 400 mln to środki pochodzące z POIiŚ, 92 mln zł dopłaca budżet państwa” – napisano w komunikacie ministerstwa kultury.

W ramach modernizacji energetycznej prowadzone są m.in. prace ociepleniowe, wymiana okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych, a także budowa systemów oświetlenia oraz instalacja nowych kotłów i pomp ciepła. Do końca sierpnia prace zostały zakończone w 31 szkołach, tj. 22 proc. wszystkich szkół objętych termomodernizacją. Do końca roku zakończą się remonty w kolejnych 36 szkołach, co oznacza, że do końca roku na mapie oświatowych placówek artystycznych pojawi się 67 bardziej nowoczesnych i bezpiecznych dla uczniów i nauczycieli szkół.

Ministerstwo kultury przekonuje, że długofalowym efektem programu jest stworzenie bezpiecznego i zdrowszego otoczenia dla ok. 31 tys. dzieci i nauczycieli poprzez zmniejszenie tzw. niskich emisji, czyli szkodliwych dla zdrowia produktów spalania paliw kopalnych i drewna w kotłowniach i piecach.

„Modernizacja przyczyni się do tego w trzech obszarach: poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, poprzez poprawę efektywności przetwarzania energii oraz poprzez zmianę miksu paliwowego” – wskazał resort.

MKiDN zwraca uwagę, że „dodatkowym, choć istotnym skutkiem programu, będzie oszczędność energetyczna, co pozwoli zmniejszyć koszt utrzymania placówek”.

„Ponadto otoczenie po modernizacji uzyska nowe walory estetyczne i użytkowe, a uczniowie i nauczyciele będą mieli przyjemniejsze warunki do nauki i pracy” – podkreśla resort.

PAP/RIRM

drukuj