Ministerstwo Środowiska prowadzi konsultacje dot. planu zarządzania Puszczą Białowieską

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło konsultacje dotyczące planu zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO. Prace nad zintegrowanym planem zarządzania Puszczą Białowieską to efekt ustaleń, jakie zapadły w ub. r. podczas sesji UNESCO w Stambule.

Wówczas uznano, że nie ma podstaw, aby wpisywać Puszczę Białowieską na listę zagrożonych obiektów.

Paweł Mucha, rzecznik Ministerstwa Środowiska, zwraca uwagę, że działania resortu mają być odpowiedzią działania koalicji PO-PSL.

– Składamy projekt założeń do zintegrowanego planu zarządzania, ponieważ chcemy zarządzać Puszczą Białowieską w sposób spójny i oparty na konkretnej strategii. Niestety, nasi poprzednicy składając wniosek o wpisanie obiektu Puszczy Białowieskiej na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego nie tylko nie skonsultowali tego z lokalną społecznością, ale zaniedbali także przygotowanie planu zarządzania obiektem. My dzisiaj te zaległości nadrabiamy – podkreśla Paweł Mucha.

Konsultacje nad projektem potrwają do 10 stycznia. Proces konsultacji nad samym planem może jednak trwać nawet kilka lat.

Dokument jest dostępny na stronach internetowych resortu środowiska.

RIRM

drukuj