Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce zapewnić prawną ochronę wolności wypowiedzi i badań na uczelniach. Prof. W. Polak: To krok w dobrym kierunku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzi zmiany do tzw. Konstytucji dla Nauki. Nowela ma zapewnić ochronę wolności wypowiedzi i badań na uczelniach – zapowiedział wicepremier, szef resortu Jarosław Gowin. To krok w dobrym kierunku – wskazał prof. Wojciech Polak. Zaznaczył jednocześnie, że prawne sankcjonowanie spraw oczywistych jest niepokojące.

Nowelizacja wprowadzałaby klauzulę wolności głoszenia poglądów i prowadzenia badań naukowych. Ponadto rektorzy mieliby obowiązek monitorowania i przestrzegania zasady wolności.

Resort chce także utworzyć komisję, która będzie badać przypadki naruszania m.in. wolności wykładów i badań naukowych.

To krok w dobrym kierunku – ocenił prof. Wojciech Polak. Wykładowca akademicki zaznaczył jednocześnie, że prawne sankcjonowanie spraw oczywistych jest niepokojące.

– Uważam, że jest to krok w dobrym kierunku. Środek ostatnich spraw, które pojawiły się w ostatnim czasie na wyższych uczelniach z tą najbardziej skandaliczną sprawą pani prof. Ewy Budzyńskiej, która zwolniła się z Uniwersytetu Śląskiego po tym, gdy wytoczono jej postępowanie dyscyplinarne za jej wypowiedzi podczas wykładów. Te rozmaite sprawy są na tyle niepokojące, że bardzo dobrze, iż resort podjął jakieś działania – wskazał profesor Wojciech Polak.

Kroki proponowane przez ministra Gowina wydają mi się sensowne i mogą przynieść efekty – podkreślił wykładowca akademicki.

– Tu jednak nasuwa się pewna szersza refleksja. Sytuacja, w której trzeba opisywać prawnie i wprowadzać pewne sprawy i nowe przepisy w kwestiach dość oczywistych, jest bardzo niepokojąca, bo o wolności słowa mówi w Polsce konstytucja. To są rzeczy oczywiste na wyższych uczelniach i sam fakt, że musimy teraz jeszcze wprowadzać pewne regulacje prawne dotyczące wyższych uczelni w zakresie wolności słowa, jest bardzo niepokojący w kontekście kondycji etycznej i fundamentów filozoficznych naszych uczelni – mówił profesor.

Resort nauki zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu propozycje mogą zostać przedstawione do konsultacji społecznych. Działania ministerstwa związane są z nasilającym się ograniczaniem wolności na uniwersytetach. Ostatnio głośno było m.in. o sprawie prof. Ewy Budzyńskiej, której grozi kara nagany za wykłady nt. rodziny.

RIRM

drukuj