fot. flickr.com

Min. Zdrowia skierowało projekt ws. standardu organizacyjnego leczenia bólu do konsultacji społecznych

Ministerstwo Zdrowia skierowało projekt rozporządzenia ws. standardu organizacyjnego leczenia bólu do konsultacji społecznych. Resort chce zagwarantować każdemu pacjentowi skuteczną realizację prawa do leczenia bólu. W myśl projektu ma się to odbywać zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, bez względu na źródło pochodzenia tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu.

Dotychczasowe regulacje prawne w sposób bezpośredni gwarantują dostęp do świadczeń łagodzenia bólu i innych cierpień wyłącznie jako prawo pacjentów będących w stanie terminalnym. Obecnie nie istnieją jednolite standardy dotyczące organizacji postępowania w stosunku do pacjenta w tym zakresie.

Zobowiązanie do dokonywania oceny bólu i dokumentowania tego wpłynie na dostęp do terapii przeciwbólowej – powiedział poseł Krzysztof Ostrowski z sejmowej Komisji Zdrowia.

– Gwarancje leczenia bólu były zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości, a mianowicie był zapis – w ramach prawa pacjenta – który nakładał na lekarza obowiązek leczenia bólu u pacjenta w stanie terminalnym. Ból przewlekły to jest nie tylko stan terminalny pacjenta, czyli ból powyżej trzech miesięcy, który odczuwa pacjent, to jest też ból w chorobach neurologicznych, ortopedycznych mamy bóle fantomowe etc. Ból często jest samodzielną jednostką chorobową. Można powiedzieć, że w statystykach ból jest objawem, z którego powodu pacjent najczęściej zgłasza się do lekarza rodzinnego. Kwestia uregulowania prawnego tej sprawy była kwestią naglącą – powiedział Krzysztof Ostrowski.

Tymczasem szacuje się, że z powodu bólu przewlekłego cierpi 27 proc. dorosłej populacji naszego kraju, a w odniesieniu do osób powyżej 65. roku życia – 55 proc. populacji.

Statystycznie częściej ból przewlekły występuje u osób z chorobami układu krążenia i układu oddechowego. Rozporządzenie określa wzór Karty Oceny Nasilenia Bólu, która będzie uwzględniała m.in. informacje o jego nasileniu, lokalizacji, wpływie na jakość życia.

Podmioty leczące ból, będą miały obowiązek dostosować swoją działalność do wymagań w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

RIRM

drukuj