UOKiK wygrywa w sądzie z PZU Życie

Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK.

 

Utrzymana została również kara finansowa nałożona na ubezpieczyciela, która wyniosła blisko 4 mln złotych.


Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z grudnia 2010 r., w którym przeprowadzone postępowanie wykazało, że umowy ubezpieczenia na życie stosowane przez PZU Życie do czerwca 2010 r. zawierały definicję, która nie odpowiada obowiązującej wiedzy medycznej. Ubezpieczyciel uzależniał wypłatę odszkodowania w przypadku zawału serca od przesłanek, które nie muszą wystąpić w przypadku takiego zdarzenia – załamka Q w EKG.

Jak informuje Urząd Konsumenta, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na PZU Życie została nałożona kara w wysokości 3 mln 967 tys. 296 złotych. Spółka skorzystała jednak z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. Dzisiaj Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PZU Życie, potwierdzając w całości decyzję Prezes UOKiK, w tym nałożoną karę.

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

drukuj