Min. Zalewska podpisze dziś projekt zmian w szkolnictwie branżowym, technicznym i polonijnym

Zmiany w szkolnictwie branżowym, technicznym oraz polonijnym zakłada projekt, który dziś ma podpisać szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Głównym celem propozycji ustawy jest dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Zmiany mają objąć m.in. egzaminy zawodowe. Uczniowie będą mieli obowiązek przystąpienia do takiego egzaminu po każdej kwalifikacji. Będzie to warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do kolejnej klasy.

Od 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego będzie przeprowadzona on-line.

Chcemy zwiększyć wynagrodzenia dla młodocianych pracowników. Chcemy też zapisać ustawowo większy udział pracodawców w procesie kształcenia. Chcemy nauczyciela, który uczy zawodu, żeby rozumiał i wiedział, co się dzieje na rynku pracy. Chcemy, by technika jeszcze skuteczniej przygotowywała do zawodu. Mamy ogromny głód pracowników, jeśli chodzi o rynek pracy – mówiła o projekcie na antenie Radia Maryja wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.

Planowane jest także zastąpienie podręczników do kształcenia materiałami dydaktycznymi. Wprowadzone mają też zostać obowiązkowe staże branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

MEN zapowiadał też ujednolicone pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godz. oraz skrócenie kursu dla instruktorów.

RIRM

drukuj