Seksedukatorzy ruszają z kolejną kampanią

Stowarzyszenie na rzecz kultury, które podejmowało inicjatywy dot. promocji szkodliwej ideologii gender, rusza z tzw. warsztatami antydyskryminacyjnymi.

Tysiące uczniów – tyle według szacunków organizatorów może wziąć udział w warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie charakteryzujące się promowaniem lewicowych ideologii.

„Różnorodność – podaj dalej!” to projekt, który – jak czytamy – ma pomóc młodym ludziom poznać mniejszości i zrozumieć, czym są stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu. Warto też zauważyć, że program dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Otrzymał też wyróżnienie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, kiedy funkcje tę sprawował Bronisław Komorowski.

Tymczasem Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej za organizowane warsztaty „Zrozumieć media” była w sposób perfidny atakowana. Na początku bieżącego roku minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wystosowała do dyrektorów polskich szkół list dotyczący warsztatów dziennikarskich realizowanych przez toruńską uczelnię. Według MEN-u uczniowie nie zrealizowali obowiązkowych zajęć dydaktycznych.


TV TrwamNews/RIRM

drukuj