PAP/Marcin Obara

Min. Z. Ziobro przedstawił założenia reformy wymiaru sprawiedliwości

Istotne przyśpieszenie postępowań, uproszczenie struktury oraz przybliżenie sądów do ludzi. To fundamentalne założenia reformy wymiaru sprawiedliwości, które przedstawił w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Podczas konferencji zaznaczył, że uproszczona zostanie struktura sądów dla przeciętnego obywatela. Pierwszą instancją zawsze będzie sąd okręgowy.

Z kolei dzięki zmniejszeniu funkcji biurokratycznych więcej sędziów zostanie przeniesionych na pierwszą linię orzeczniczą – wyjaśnił szef resortu sprawiedliwości.

Dzisiaj ponad 3 tys. sędziów w dużym stopniu spędza czas za biurkiem, przekładając papiery, zamiast orzekać i sądzić – co jest zapewne ich pasją i powołaniem zawodowym. Chcemy tę sytuację zmienić na korzyść sędziów, ale też na korzyść przede wszystkim społeczeństwa. W efekcie takich decyzji, kiedy zmniejszymy radykalnie liczbę funkcji biurokratycznych, to ponad 2 tys. sędziów zostanie przeniesionych niejako bezpośrednio na pierwszą linię orzeczniczą. To w sposób istotny przyspieszy bieg postępowań. Ci sędziowie całą mocą, całym czasem swojej pracy będą zaangażowani w proces orzekania – podkreślił minister Zbigniew Ziobro.

W ramach reformy, w porozumieniu z samorządami w gminach, mają powstać punkty sądowe. Ma to umożliwić m.in. zdalne uczestnictwo w rozprawach czy sprawdzenie przez obywatela biegu danej sprawy.

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych – jak zaznaczył minister – wzmocni niezawisłość i niezależność sędziów. Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że ograniczone zostaną też kompetencje ministra sprawiedliwości w zakresie delegowania sędziów oraz nadzoru administracyjnego sprawowanego nad sądami.

RIRM

drukuj