Min. Środowiska podjęło działania w celu poprawy jakości powietrza w Polsce

W Ministerstwie Środowiska powstał Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział m.in. przedstawiciele resortów środowiska, infrastruktury i budownictwa, energii oraz edukacji  narodowej.

Komitet ma realizować cele Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Chodzi o poprawę jakości życia Polaków poprzez obniżenie – w  jak najkrótszym czasie – poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu.

Wiceminister środowiska Paweł Sałek, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wskazał, że poprawa jakości powietrza jest zadaniem wielu resortów.

– Celem zespołu powołanego przez panią premier jest to, aby jakość powietrza w Polsce mogła się poprawiać, żeby podejmować  działania, które sprawią, że jakość powietrza będzie coraz lepsza. Do uzyskania tego efektu musi być prowadzona robocza współpraca między resortami, więc przystępujemy do intensywnej pracy. Każdy z resortów ma zadanie do wykonania. Największy nacisk położony jest na resort środowiska, energii i rozwoju. W pierwszej kolejności chcemy zakończyć sprawę w Ministerstwie Rozwoju dotyczącą standardów dla kotłów dla osób indywidualnych, a druga kwestia – w Ministerstwie Energii przeprowadzić rozporządzenie dotyczące standardów paliw – zaznaczył Paweł Sałek.

Przy Komitecie powstaną zespoły robocze m.in. ds. legislacyjnych, strategicznych, finansowych i rozwojowych.

Długofalowym celem działań Komitetu jest osiągnięcie do 2030r. poziomów zanieczyszczenia wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

RIRM

drukuj