fot. PAP/Leszek Szymański

Min. Rafalska: liczba dzieci otrzymujących świadczenie 500 plus – 3 mln 977 tys.

3 mln 977 tys. – tyle dzieci otrzymuje świadczenie 500 plus – poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podając dane z końca maja. Odnosząc się do najnowszych danych dotyczących liczby urodzeń, szefowa resortu przyznała, że jest to mniej niż oczekiwała, ale widać wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem.

Jak poinformowała dziś Elżbieta Rafalska, programem 500 plus objętych jest 3 mln 977 tys., łącznie z dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej.

Największy udział beneficjentów programu 500 plus stanowią rodziny z dwojgiem dzieci – 1,5 mln rodzin (58 proc.); rodzin z jednym dzieckiem jest 724 tys. (28 proc.), a rodzin wielodzietnych – 378 tys. (14,5 proc.).

„To naprawdę dużo” – oceniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej, odnosząc się do najnowszych danych na temat programu 500 plus.

Jak dodała, w tym roku każdego miesiąca do rodzin trafia przeciętnie 1 mld 921 mln zł, z czego 23,6 mln zł – na dodatki wychowawcze dla dzieci z pieczy zastępczej; 32,5 mln zł przeznaczonych jest na koszty obsługi tego zadania.

Do końca maja do rodzin trafiło już 27 mld 224 mln zł.

Miesięcznie składanych jest 45 tys. wniosków, ok. 13 proc. jest składanych on-line.

Wzrost liczby wypłaconych świadczeń poza zmianami związanymi z nowymi urodzeniami ma związek z większą liczbą świadczeń wypłacanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. O ile w 2016 r. w ramach koordynacji wypłacano średnio 20 tys. 414 świadczeń, to w marcu, kwietniu, maju – ponad 60 tys. To oznacza, że rozpatrywanie wniosków trochę przyspieszyło” – powiedziała Elżbieta Rafalska.

W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ze świadczenia 500 plus mogą korzystać osoby pracujące za granicą. Wydawaniem decyzji w ramach koordynacji zajmują się regionalne ośrodki pomocy społecznej (ROPS) podległe urzędom marszałkowskim. Przed wydaniem decyzji i przekazaniem jej gminie muszą one zweryfikować, czy dana osoba nie pobiera świadczeń rodzinnych za granicą; jest to czasochłonne i może być kosztowne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kilkakrotnie podkreślało, że wnioski w takich przypadkach rozpatrywane są zbyt długo. W projekcie, który dotyczy m.in. zmian w 500 plus, przewidziano, że zadanie to przejmą urzędy wojewódzkie (projekt jest procedowany w Sejmie).

„Można powiedzieć, że liczba składanych wniosków będzie się stabilizować. Trzeba obsłużyć koordynację, bo świadczenia wypłacane są z dużym opóźnieniem, zatem często następuje kumulacja i rodzina dostaje kilka zaległych świadczeń w tym samym momencie. To z kolei trochę nam zakłóca czytelność danych” – wskazała Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu przypomniała, że 1 października rozpocznie się nowy okres zasiłkowy, to znaczy, że trzeba będzie ponownie złożyć wnioski o 500 plus. Jeżeli Sejm przyjmie procedowany projekt, to wnioski będzie można składać od 1 sierpnia.

Elżbieta Rafalska odniosła się także do opublikowanych w poniedziałek danych GUS na temat liczby urodzeń. Odnotowano spadek, zarówno w porównaniu do zeszłego miesiąca, jak i kwietnia 2016 r. W kwietniu br. na świat przyszło 30 tys. dzieci – w marcu było to 34,7 tys., zaś w kwietniu 2016 r. – 30,6 tys. Minister rodziny przyznała, że jest zawiedziona, bo liczyła na kolejny miesiąc wzrostu.

Dane wskazują na niewielki, ale jednak spadek urodzeń, o 600 dzieci. To mniej niż się spodziewałam, ale też pamiętajmy, że dane te są korygowane co miesiąc (…), więc z ostateczną oceną poczekajmy, może w innych miesiącach będzie większy wzrost” – powiedziała szefowa resortu.

Minister Rafalska podkreśliła, że gdyby wziąć pod uwagę dane ze wszystkich miesięcy tego roku, widać wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem.

PAP/RIRM

drukuj