fot. twitter.com

Min. Rafalska: W 2018 r. o 300 mln zł więcej na program Maluch plus

W przyszły roku na realizację resortowego programu Maluch plus, służącego rozwojowi instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech, będzie trzykrotnie więcej środków niż w dwóch poprzednich edycjach – poinformowała w Gorzowie Wlkp. minister RPiPS Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny przypominała, że w minionych dwóch latach, corocznie na program była zarezerwowana kwota 150 mln zł. W przyszłym roku będzie ona wyższa o 300 mln zł. Łącznie będzie to 450 mln zł.

Z tego 200 mln zł jest przeznaczonych ze środków Funduszu Pracy, w związku z tym istotnym wskaźnikiem przy podziale tych środków, będą te wskaźniki, które związane są z bezrobociem – bezrobociem kobiet, bezrobociem młodych ludzi, którzy zakładają rodziny, w których rodzą się dzieci i którzy często napotykają na taką barierę ograniczającą ich przyszłą aktywność zawodową, w związku z tym, że nie ma miejsc opieki” – powiedziała minister.

Elżbieta Rafalska dodała, że zależy jej na rozpropagowaniu informacji nt. tego programu, m.in. przez wojewodów, gdyż w kraju tylko w 722 gminach są jakiekolwiek miejsca opieki nad małym dzieckiem, a pozostały obszar to „białe plamy”.

Chcemy, żeby te nasze pieniądze w pierwszej kolejności trafiły do tych samorządów, które po prostu nie mają żadnego miejsca opieki. Mogą to być żłobki, mogą to być także kluby dziecięce. Niekoniecznie takie duże formy. Liczę, że (…) okres przedwyborczy może ułatwić podejmowanie takich decyzji, kiedy adresujemy usługi do młodych ludzi, do młodych rodzin, bo to jest po prostu niezwykle ważne” – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Dodała, że tworzenie miejsc opieki na małymi dziećmi może być sposobem na ograniczanie wyludniania się gmin poprzez tworzenie młodym rodzinom lepszych warunków do życia.

Wysokość dotacji (na tworzenie placówek opieki – PAP) może sięgać do 80 proc. To może być kwota do 3 mln zł” – podkreśliła minister.

Zależy mi na rozwoju – nie ukrywam tego – miejsc opieki samorządowych, dlatego że one gwarantują rodzicom niższą odpłatność.(…) Wolałabym, żeby samorządy wykonywały osobiście zadanie własne, nie tylko przez podmioty niepubliczne, które widzą, że jest chłonny rynek, że takie są potrzeby i odpowiadają na potrzeby rodziców, ale niestety to są też podmioty rynkowe, one proponują czasami znacząco wyższą płatność” – powiedziała minister.

Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że rozwijane są jednak jedne i drugie formy opieki, m.in. poprzez dopłaty do kosztów pobytu dziecka w żłobku czy innej placówce opieki.

Briefing z udziałem minister rodziny odbył się we wtorek, w Żłobku Miejskim nr 4 w Gorzowie Wlkp., który powstał dzięki dofinansowaniu z programu Maluch plus.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał podczas briefingu informacje nt. naboru wniosków i realizacji programu 500 Plus w regionie. Powiedział, że od 1 sierpnia do 26 października, 94 proc. uprawnionych rodzin złożyło wnioski, a ośrodki pomocy społecznej wydały 77 proc. decyzji.

Od (…) momentu funkcjonowania Programu Rodzina 500 plus – do 26 października rodziny w woj. lubuskim otrzymały prawie 1 mld zł, dokładnie 950 mln zł. To są ogromne pieniądze, które trafiły do naszych, lubuskich rodzin. Wykorzystywane w sposób w taki, jaki powinny być wykorzystywane, czyli na wspieranie wychowania dzieci, wspieranie edukacji” – powiedział Władysław Dajczak.

Dodał, że bardzo mały procent świadczeń został zamieniony na świadczenia rzeczowe. Przekazał, że z realizacją programu nie ma żadnych problemów, a we wrześniu wypłacono 99 tys. świadczeń na kwotę 50 mln zł.

Odnosząc się do realizacji Programu 500 plus minister Rafalska przypomniała, że we wtorek (31 października) jest ostatni dzień, w którym złożenie wniosku (pocztą, osobiście, droga internetową) gwarantuje otrzymanie świadczenia za październik.

Jeśli zrobimy to w listopadzie, to dostaniemy oczywiście to świadczenie, ale dostaniemy świadczenie za listopad bez wyrównania za październik. We wrześniu skończył się stary okres zasiłkowy, teraz są płatności w ramach nowego okresu świadczeniowego, szkoda by było stracić te pieniądze, te 500 zł, jeśli ktoś ma uprawnienie, więc wszystkim przypominam” – powiedziała szefowa resortu rodziny.

Minister poinformowała, że dotychczas złożono ponad 2,5 mln wniosków i wydano ponad dwa mln decyzji. Wyraziła przekonanie, że gminy uporają się z terminowym realizowaniem płatności z tego programu.

Kilka dni temu ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2018. Na program przeznaczono w 2018 r. 450 mln zł – z rezerwy celowej 250 mln zł i z planu finansowego Funduszu Pracy 200 mln zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: samorządy, osoby fizyczne i prawne (w tym uczelnie) oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

Program Maluch plus realizowany jest w 2018 r. w ramach jednej edycji złożonej z czterech modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Terminy składania wniosków na poszczególne moduły mijają w listopadzie br. – w przypadku modułu pierwszego 24 listopada, a pozostałych trzech – 17 dnia tego miesiąca. Szczegóły są dostępne na stronie resortu rodziny.

PAP/RIRM

drukuj