fot. PAP/Radek Pietruszka

Min. P. Czarnek zaprezentował Pakiet Wolności Akademickiej

Minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek, zaprezentował założenia Pakietu Wolności Akademickiej. Projekt trafi teraz do konsultacji.

Jak zaznacza minister, jest to odpowiedź na głosy środowiska, a także narastający problem ograniczania wolności słowa na uczelniach.

Pakiet zakłada, że nauczyciel akademicki nie będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Kolejny punkt to obowiązek o poinformowaniu akademika o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego jego osoby.

W pakiecie zaproponowano, że rektor zapewnia poszanowanie wolności prowadzenia badań naukowych i ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego.

Ten przepis wzmacnia rolę rektora – wyjaśnia minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.

– Wolność akademicka jest dla wszystkich – dla przedstawicieli światopoglądu lewicowego, jak i konserwatywnego. Każdemu trzeba zapewnić wolność nauczania, wolność badań i ogłaszania ich wyników, ale też wolność debaty akademickiej organizowanej przez wspólnotę uczelni. Ostatni przepis mówi, (…) że umorzeniu będą podlegały wszystkie postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne w zakresie, w jakim dotyczą one wyrażanych przez naukowców przekonań światopoglądowych, religijnych i filozoficznych – wskazuje minister Przemysław Czarnek.

Resort edukacji zaznacza, że wszystkie zapisy Pakietu Wolności Akademickiej realizują w praktyce zapisy konstytucji.

Pakiet jeszcze dziś pojawi się na stronie ministerstwa.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM/TV Trwam News

drukuj