fot. twitter.com

SN umorzył postępowanie wobec drukarza z Łodzi

Sąd Najwyższy prawomocnie umorzył postępowanie wobec drukarza, który odmówił druku plakatu organizacji LGBT. Mężczyzna został oczyszczony z zarzutów.

Postępowanie ws. pracownika łódzkiej drukarni, Adama J., który odmówił druku plakatów organizacji LGBT, zostało wznowione w grudniu ubiegłego roku przez Sąd Apelacyjny w Łodzi. Sąd uchylił wówczas wcześniejsze wyroki, jakie usłyszał mężczyzna, i umorzył postępowanie. Było to związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjny przepis będący podstawą ukarania pracownika drukarni. Chodzi o artykuł dotyczący umyślnej odmowy świadczenia usług bez uzasadnionej przyczyny. Teraz SN rozpoznał apelację od tego wyroku.

„Sąd Najwyższy zdecydował, że wyrok sądu apelacyjnego wznawiający postępowanie wobec słynnego drukarza z Łodzi jest prawidłowy. Orzeczenie TK, który uznał niezgodność z Konstytucją RP art. 138 KW obowiązuje i wiąże sądy powszechne. Pan Adam został finalnie oczyszczony z zarzutów” – napisał na Twitterze mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Adama J.

Mec. Bartosz Lewandowski mówił, że orzeczenie, które zapadło przed sądem apelacyjnym, sprowadzało się „tylko i wyłącznie do zastosowania orzeczenia TK”. Jego zdaniem, wyrok ten zasadniczo nie odnosił się do kwestii wolności religijnej, a zasad prawidłowej legislacji.

Orzeczenie Sądu Najwyższego jest prawomocne. Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro, który skierował wniosek do Trybunału, wskazywał, że niekonstytucyjne jest rozumienie regulacji w taki sposób, że „zasady wiary i sumienie nie są uzasadnioną przyczyną odmowy świadczenia usługi”.

TV Trwam News

drukuj