PAP/Paweł Supernak

Min. M. Gróbarczyk: Deklarujemy chęć daleko idącej współpracy z KE  dot. przekopu Mierzei Wiślanej

Komisja Europejska planuje spotkanie w celu rozwiązania kwestii technicznych związanych z projektem przekopu Mierzei Wiślanej – poinformował rzecznik KE. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazało, że unijni urzędnicy nie kwestionują samego projektu budowy kanału.

Spotkanie ma odbyć się na szczeblu eksperckim i technicznym, by omówić kwestię raportu oddziaływania na środowisko kanału żeglugowego. Ministerstwo podkreśliło, że dokument jednoznacznie wskazuje, iż nie ma negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

O tym, że e-mail od urzędnika Komisji dotarł do resortu poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. W elektronicznej korespondencji znajduje się kilka pytań; szef resortu zadeklarował pełną współpracę w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Komisji Europejskiej.

– Dotyczy on w większości przypadków obszaru poza Mierzeją Wiślaną, czyli nie tego obszaru, który obecnie był przygotowywany – tam, gdzie toczyła się wycinka drzew. Trudno mi się odnosić do maila, ale tu musimy w ten sposób, więc nie dotyczy on obecnie prowadzonych prac. Dotyczy przede wszystkim przyszłości budowanego kanału żeglugowego, rzeki Elbląg oraz zabezpieczenia fauny i flory na tym obszarze. Oczywiście są też pytania dotyczące lagun, które ewentualnie miałyby ucierpieć. Na te pytania już odpowiadaliśmy w ramach poprzedniego dialogu z Komisją Europejską, jednak w pełni deklarujemy chęć daleko idącej współpracy – zaznaczył Marek Gróbarczyk.

Minister poinformował, że wykonawca przekopu Mierzei Wiślanej powinien zostać wyłoniony w ciągu od czterech do sześciu miesięcy od otwarcia ofert, które zaplanowano na 15 kwietnia br.

RIRM

drukuj