Min. Jurgiel: „Pakt dla obszarów wiejskich” do końca roku

„Pakt dla obszarów wiejskich”, czyli strategia dotycząca rozwoju wsi i rolnictwa zostanie przedstawiony do końca tego roku – poinformował w poniedziałek minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas V sesji kongresu „Europa Christi” w Senacie.

„Jednym ze strategicznych projektów, nad którym pracuje rząd, który zostanie przedstawiony do końca tego roku, jest >>Pakt dla obszarów wiejskich<<” – powiedział Krzysztof Jurgiel.

„Będzie on służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich” – dodał.

Minister poinformował, że efektem działań, które zostaną zainicjowane dzięki paktowi, będzie wzmocnienie wszystkich funkcji wsi, tj. społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

„Skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym dokumencie zapewni spójność pomiędzy działaniami rządu i samorządów. Pakt realizuje >>Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju<< i jest jej elementem” – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Minister Jurgiel powiedział, że pakt oparto na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. W drugim filarze znajdują się wszystkie działania związane z jakością życia na obszarach wiejskich. Trzecim jest rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa aktywnego społeczeństwa. Czwartym zaś jest sprawna administracja, gdzie zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa.

PAP/RIRM

drukuj