Min. Jurgiel interweniuje ws. porozumienia plantatorów i cukrowników

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel skierował list do plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru. Dotyczy on prac prowadzonych przez przedstawicieli tych branż mających na celu stworzenie ram dwustronnej współpracy. Szef resortu apeluje w liście o prowadzenie prac w duchu zrozumienia, by powstały kompromisowe rozwiązania.

Przedstawiciele plantatorów oraz producentów cukru chcą stworzyć program dwustronnej współpracy w formie porozumienia branżowego zawieranego na poziomie krajowym.

„Doświadczenie poprzednich dekad wskazuje, że  fundamentem  rozwoju sektora jest właściwa współpraca pomiędzy plantatorami buraków cukrowych a producentami cukru” –  napisał w liście minister Krzysztof Jurgiel.

Podkreślił, że wyrazem  dostrzegania tego przez kolejne pokolenia plantatorów i przetwórców są powszechnie stosowane umowy kontraktacji oraz służące osiąganiu konsensusu w sprawach określania zasad współpracy struktury związkowe, Komisje Porozumiewawcze oraz funkcjonujące w ostatnich latach Porozumienia Branżowe.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że rola porozumienia branżowego, które ukształtuje właściwe relacje między plantatorami, a producentami cukru jest bardzo istotna w kontekście zapewnienia plantatorom surowca gwarancji stabilności dostaw buraków cukrowych, a producentom niezakłóconej produkcji cukru. Porozumienie wpłynie także na wzmocnienie pozycji krajowego sektora na rynku UE i światowym.

Zawarcie porozumienia pomiędzy plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru nabiera dużego znaczenia zwłaszcza w obliczu liberalizacji rynku cukru. Ma to nastąpić od  1 października 2017 r.

www.minrol.gov.pl/RIRM

drukuj