fot. twitter.com

Min. J. Czaputowicz: Polski rząd zastosuje się do orzeczenia TSUE

Polska chce w miarę szybko wypracować i wdrożyć w życie stanowisko dot. decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szef MSZ Jacek Czaputowicz powtórzył, że rząd zastosuje się do orzeczenia tymczasowego.

Unijny trybunał zdecydował o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów.

Zgodnie z postanowieniem Trybunału, Polska ma też powstrzymać się od powołania nowego I Prezesa Sądu Najwyższego.

Myślę, że to będzie kwestia właściwych ustaleń, a być może także rozmów z Komisja Europejską, jak najlepiej wdrożyć to postanowienie, bo wydaje mi się, że sygnały są jednoznaczne od przedstawicieli rządu, że nie można twierdzić, iż Polska chciałaby uniknąć wdrożenia w życie tego postanowienia. Jak powiedziałem już wcześniej, jest to sprawa dość skomplikowana, wymaga inicjatyw ustawodawczych, bowiem zgodnie z prawem, które u nas obowiązuje – sędziowie przeszli w stan spoczynku. Zapewne ustawą należałoby doprowadzić do tego, żeby oni mogli ponownie się znaleźć w Sądzie Najwyższym – wskazał Jacek Czaputowicz.

W połowie listopada TSUE wysłucha stron ws. decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o SN. Rozprawa odbędzie się przed Wielką Izbą Trybunału. W jej skład wchodzi 15 sędziów, w tym prezes i wiceprezes. Zdecydować o tym miała waga sprawy. Wysłuchanie będzie ograniczone tylko do kwestii tzw. środków tymczasowych, czyli zamrożenia stosowania przepisów ustawy o SN, a nie całego sporu.

RIRM

drukuj